Hoe gebruik ik deze website?

 

Het verschil met een boek

Een website leest u niet zoals een boek. Een boek kunt u lezen van de eerste bladzijde tot de laatste. Zo zit een website niet in elkaar. Anders dan in een boek, maakt u in een website een keuze uit het aanbod, ongeveer zoals in een encylopedie. De indeling van deze website blijft altijd zichtbaar in de blauwe kolom links. Op de  woorden in die linker kolom kunt u met de muis klikken. 

Indeling in categorieën

Via Patria links boven in de blauwe kolom, komt u bij de beginpagina van de site die een keuzemogelijkheid biedt uit de verschillende talen. Patria staat hier voor wat bij andere sites "home" heet.

Opstand: het verhaal biedt u een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Dit kunt u als een boek van begin tot eind lezen.

In categorieën - alfabetisch gerangschikt van Actueel tot Symbolen - vindt u het encyclopedisch gedeelte van deze site: alle mogelijke informatie op onderwerp gerangschikt. Indien nodig is ook een onderdeel voorzien van een "Verantwoording".

Zoekt u informatie over een bekende figuur uit de Tachtigjarige Oorlog, dan kunt u zoeken onder "Personen". Wilt u meer weten over een bepaalde stad of een gewest, dan zoekt u onder "Geografie". In beide gevallen krijgt u een "alfabet" aangeboden en klikt u op de letter van de naam waarmee het gezochte begint. Zoekt u iets over Delft en over Mechelen, dan klikt u in de linkerkolom op "Geografie". Voor Delft klikt u vervolgens op de D, voor Mechelen op de M. 

Wilt u een chronologisch overzicht dan klikt u op "Jaar en dag". Zoekt u een bepaald boek of artikel, dan is het aan te bevelen naar "Links en literatuur" te gaan en daar te klikken op "Literatuur: alfabetisch op auteursnaam".

Zo biedt elke categorie een overzicht. Als er aanleiding toe was, bevatten ook de afzonderlijke categorieën een toelichting. De begrippen die nog niet "aanklikbaar" zijn, staan nog op de agenda van de redactie. Het woord zal dan binnen kortere of langere tijd van een toelichting worden voorzien. Zo kunt u vaststellen wat de redactie nog voornemens is te doen. De gevonden informatie kunt u ook printen.

Voordelen van een website

Voor elke website geldt dat u even de tijd  moet nemen om u vertrouwd te maken met de indeling. Als u eenmaal de structuur door heeft, dan heeft een website veel voordelen:

  • u kunt gericht zoeken
  • u kunt een oude tekst lezen zonder dat u de bibliotheek hoeft te bezoeken
  • de kruisverwijzingen bieden de mogelijkheid tot allerlei dwarsverbanden
  • de nieuwste informatie (literatuur) is dadelijk aan te vullen

Nadelen van een website

De voordelen winnen het gelukkig van de nadelen, maar ook deze zijn heel reëel:

  • u moet over een computer beschikken
  • langdurig lezen op een beeldscherm kan heel vermoeiend zijn
  • de verbindingen kunnen verbroken zijn door stroomstoring of gemaakte vergissingen (overkomt u dat op deze site, meldt dat dan onmiddellijk op onderstaand adres!)
  • u moet ervan op aan kunnen dat de redactie de site goed bijhoudt.

De redactie van deze website probeert wekelijks het programma aan te vullen met nieuwe informatie, afbeeldingen en literatuur.

Wilt u van hier weer terug naar het hoofdprogramma, klik dan op "Back".

 

Dutchrevolt@library.leidenuniv.nl