Doelstelling en verantwoording

 

Belangrijk: het programma Opstand is een programma in ontwikkeling. Correcties, aanvullingen en suggesties kunnen gemeld worden op het onder aan de pagina vermelde adres.

Doelstelling 

Het programma wil de Opstand bestuderen uitdrukkelijk niet vanuit een eng Noord-Nederlands perspectief. De Zuidelijke of koninklijke Nederlanden, inclusief de gewesten en steden die thans in Frankrijk liggen (Valenciennes, Rijsel, Douai), behoren tot het onderzoeksgebied.  De samenstellers staat een interdisciplinaire aanpak voor ogen: een bestudering van de Opstand in de politieke, sociale, economische en culturele aspecten. Bronnen en literatuur worden dan ook  in verschillende talen aangeboden, bij voorkeur in de taal waarin zij oorspronkelijk gepubliceerd zijn. De bronnen en teksten zijn in eerste instantie gerangschikt naar de taal waarin zij verschenen: de Nederlandstalige  bronnen op de Nederlandstalige site, De Franstalige op de Franstalige site, etc. Het is dus mogelijk in de ene taal meer bronnen en teksten te vinden dan in de andere. 

Waarom de Opstand?

De Universiteitsbibliotheek heeft gekozen voor de presentatie van een programma over de Opstand in de Nederlanden om het uitzonderlijk belang van deze periode in de nationale en internationale geschiedenis. Bovendien is de Universiteit in Leiden gesticht door prins Willem van Oranje, een jaar nadat de stad het beleg door de Spanjaarden had doorstaan. In een traditie van meer dan vier eeuwen hebben Leidse historici altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving over de Opstand, zoals tot uitdrukking komt in het werk van Robert Fruin, P.J. Blok, J.J. Woltjer en S. Groenveld.

Geen uitsluitend Leids programma

De Universiteitsbibliotheek beperkt het programma uiteraard niet tot medewerkers van de Universiteit Leiden, maar biedt hiermee een forum aan onderzoekers van binnen en buiten de Benelux. De bibliotheek wil graag beeldmateriaal en bronnen uit archieven, bibliotheken en musea in andere steden en gewesten presenteren en is daarom van harte bereid tot samenwerking met allen die daarin genteresseerd zijn. De Engelstalige site wordt ontwikkeld met Dr. Alastair Duke van de University of Southampton. De Duitstalige site is in ontwikkeling in samenwerking met Dr. Martina Fuchs van het Institut fr Geschichte van de Universitt Wien.

Auteursrechten 

Geen enkel onderdeel van dit programma mag worden verveelvoudigd en/of verspreid, noch schriftelijk, noch electronisch, noch op enigerlei andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bibliothecaris van de Universiteit Leiden.

Organisatie

UB Leiden (Anton van der Lem) in samenwerking met het Electronic Text Centre Leiden (Esther Velthuis)


Redactie

Dr. Karel Bostoen (literatuurhistoricus, opleiding Nederlandse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden), Drs. Bruno Castille (historicus, Gent), Dr. Hans Cools (historicus, wetenschappelijk onderzoeker middeleeuwse geschiedenis, Universiteit Leiden), Dr. Maurits Ebben (historicus, opleiding geschiedenis Universiteit Leiden), Dr. Raymond Fagel (historicus, opleiding geschiedenis Universiteit Leiden), Dr. Wim Janse (kerkhistoricus en theoloog, opleiding theologie Universiteit Leiden), Dr. Anton van der Lem (historicus, universiteitsbibliotheek Leiden, tevens verantwoordelijk eindredacteur),  Drs. Marianne Roobol (historica, Universiteit van Amsterdam), Prof.Dr. H. de Schepper (Nijmegen), Drs. Yolanda Rodrguez Prez (literatuurhistoricus studierichting Historische letterkunde Universiteit Utrecht).

Corresponderende redactieleden 

Dr. A.C. Duke (University of Southampton), Mag. Dr. Martina Fuchs (Institut fr Geschichte, Universitt Wien), Dr. Catherine Secretan (historica, Centre National de la Recherche Scientifique, Parijs)

Adres voor wijzigingen, correcties, suggesties en wensen:

Anton van der Lem
Universiteitsbibliotheek
postbus 9501 2300 RA Leiden
Dutchrevolt@library.leidenuniv.nl