Tegen barbarij

De stichting van de Groningse Universiteit (1614)

 

29-30 oktober 2009, Rijksuniversiteit Groningen


Het oudste, officiële document van de Groningse Universiteit, het ‘Stichtingbesluit of nog liever Eeuwig Edict’, vormt het uitgangspunt voor dit tweedaags symposium over de stichting van de Groningse Universiteit (1614). Het door Ubbo Emmius uit naam van de Staten van Groningen en Ommelanden opgestelde document geeft op originele wijze uitdrukking aan de idealen van de stichters van de universiteit. Het zijn idealen die meer dan ooit overeenstemmen met de aspiraties van de moderne universiteit. Bij het programma van het symposium is uitgegaan van deze tekst die in de voorbije eeuwen weinig expliciete aandacht heeft gekregen Er zal onder andere worden gesproken over elk van de vier destijds opgerichte faculteiten, over de fysieke plaats van de universiteit, de bibliotheek, de aard der geboden faciliteiten, het pedagogisch programma dat aan de stichting ten grondslag lag, de bijzondere betekenis van koning Alfonso van Napels als bevorderaar van kennis en wetenschap en als /imago dei/, het eerste ooggetuigenverslag van de nieuwe universiteit en ook de betekenis van de nieuwe stichting in nationaal en internationaal verband.

Plaats van het symposium: Senaatskamer van het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

Inschrijving: belangstellenden kunnen zich kosteloos inschrijven, alstublieft vóór 22 oktober a.s., middels aan te vragen inschrijfformulier.

Informatie: Dr. Zweder von Martels, Grieks en Latijn, tel. 050-3636038;  z.r.w.m.von.martels@rug.nl
Inschrijving: Drs. Marijke Wubbolts: m.r.b.wubbolts@rug.nl