Een bijzondere aanwinst

De kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden, de collectie Bodel Nijenhuis, is in januari 2001 verrijkt met een bijzondere kaart (signatuur nr. COLLBN 009-13-054)

Het betreft een vogelvluchtkaart van het beleg van Haarlem, gezien vanuit het Westen.

Op de kaart is goed te zien hoe Haarlem omsingeld is door de Spaanse legers. Afgebeeld is eveneens de wijde omgeving van de stad, met het Spaarne en het Haarlemmermeer, waarover de Geuzen lange tijd de verbinding met de stad in stand wisten te houden. De kaart geeft de situatie weer op 10 juni 1573, een maand voor de stad tot overgave werd gedwongen. Een afbeelding van de kaart zal binnenkort hier worden gepresenteerd.

De kaart, een gravure, is gemaakt door Balthasar Jenichen in Neurenberg. Naar welk Nederlands voorbeeld hij heeft gewerkt is nog onbekend. Van de zeldzame kaart was tot nu toe geen exemplaar aanwezig in een Nederlandse openbare collectie.

Het bijschrift luidt als volgt: `Ware Contrafactur bayder leger zu wasser und landt, vor Harlem des Hertzog vonn Alba, unnd Prinntzen von Oranien, wieso zu diser zeit belegert ist, adi 10 Junny 1573 (Ware afbeelding van beide legers, te water en te land, voor Haarlem, van de hertog van Alva en van de prins van Oranje, hoe zij te dezer tijd belegerd is, op 10 juni 1573).

Literatuur

Peter H. Meurer, `Karten und Topographica des Nürnberger Kupferstechers Balthasar Jenichen', Speculum Orbis. Zeitschrift für Alte Kartographie und Vedutenkunde 4 (1988-1993), Heft 1-2, Seite 21-62. De kaart betreft nr. 25, afgebeeld op blz. 61 (naar het exemplaar in de Staatsbibliothek Bamberg, Sign.: IV B 722)