Kritische kanttekening

 

De redactieleden van de website over de Opstand in de Nederlanden verklaren met klem dat de oprichting van de  Vlaams-Nederlandse Vereniging niet in de weg mag staan of zelfs maar afbreuk mag doen aan de  goede samenwerking met historici in Brussel, in Luik en in Wallonië.

Onze website is en blijft bedoeld als een forum waarop deskundigen uit alle landen en gewesten van binnen en buiten de Benelux in de taal van hun keuze hun vragen en hun werk mogen presenteren. Wij hopen dan ook dat de Vlaams-Nederlandse Vereniging de studie van de zestiende en zeventiende eeuw mag bevorderen binnen het geheel van het internationale onderzoek en wensen haar in dat geval veel succes toe.

De medewerkers van de website erkennen dat de Nederlandse taal systematisch tekort wordt gedaan in het  Centre Européen d'Études Bourguignonnes te Bazel - dit ondanks de bepaling in de statuten van deze vereniging  dat elke taal die gesproken wordt in de oude Bourgondische gebieden ook een taal van het centrum dient te zijn. De oprichting van een Vlaams-Nederlandse Verening is in vergelijking hiermee alleszins begrijpelijk.

De redactieleden van de Opstand-site (waarvan sommigen zich aangemeld hebben als lid van de nieuwe Vereniging) blijven streven naar het bieden van een internationaal forum, ongeacht de nationaliteit en de taal van de medewerkers.