"Geestelijke watergeuzen"

 

Martelaren van Gorcum herdacht

Onder het kopje "Alle bisschoppen gezamenlijk op bedevaart naar Brielle" maakte het treinblad Metro onlangs melding van het volgende bericht:

"De Nederlandse bisschoppen gaan zaterdag 6 juli gezamenlijk op bedevaart naar Brielle. Ze brengen een bezoek aan het bedevaartsoord van de heilige Martelaren van Gorcum. Tijdens een eucharistieviering zullen alle bisschoppen voorgaan. Op het `martelveld' in de vestingstad werden in 1572 negentien geestelijke watergeuzen opgehangen." (ANP, Metro, 18 april 2002, p. 20).

De laatste zin moest natuurlijk luiden: "... werden in 1572 negentien geestelijken door watergeuzen opgehangen".

Vele watergeuzen waren erg gebeten op de rooms-katholieken, in het bijzonder op monniken en priesters. In het jaar 1572 bereikte de vijandschap tegen de katholieken een dieptepunt toen bij de vijandelijkheden tussen geuzen en koningsgetrouwen in verschillende plaatsen geestelijken werden vermoord. Behalve de in Brielle vermoorde Martelaren van Gorcum, vonden vergelijkbare excessen plaats in Alkmaar en Roermond.