Historisch Centrum Leeuwarden & Fryske Akademy

Symposium


Viglius van Aytta en Friesland
 

op vrijdag 7 december 2007

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat op de boerderij Barrahuis onder Wirdum de beroemde geleerde en staatsman Viglius van Aytta werd geboren. Als voorzitter van de Geheime Raad te Brussel en van de Raad van State had hij grote politieke invloed.

Het Historisch Centrum Leeuwarden en de Fryske Akademy organiseren op 7 december 2007 een symposium over Viglius. Aan de orde zullen komen de Europese betekenis van Viglius en de relatie tussen het centrale bestuur (Brussel) en de regio (Friesland). Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het milieu van adel en rijke boeren waaruit Viglius voortkwam, en aan het netwerk van vrienden en verwanten dat hij opbouwde.
 

Plaats:
Het nieuwe gebouw van het Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1.

Vrijdag 7 december 2007, van 13.30 tot 17.00 uur.
 

Kosten: 10 euro per persoon

Nadere informatie: pnoomen@fa.knaw.nl
 

Opgave: wfennema@fa.knaw.nl, 058-2131414.

Programma
 

13.30: Koffie en thee bij binnenkomst.
13.50: Woord van welkom door drs. Jan Folkerts, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden, en prof. dr. Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy
14.00: Tussen Brussel en Leeuwarden: Viglius van Aytta en Friesland (1542-1577)". Voordracht door dr. Folkert Postma.
14.40: Edelman of boer? De afkomst van de Aytta's. Voordracht door Paul N. Noomen.
15.20: Een principieel voorstander van vorstengezag in Friesland: Viglius' oom Bucho Aytta". Voordracht door dr. Oebele Vries.
16.00: De neergang van een netwerk: Friesland en de Aytta's na Viglius' dood. Voordracht door Onno Hellinga.
16.40: Gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen naar aanleiding van de voordrachten. Dagvoorzitter: drs. Jan Folkerts.
17.00: Borrel.