Begrippen
 

 
·          Admiraal van de zee
 
·          Armada Invencible
 
 
 
·          Bartholomeusnacht
 
·          Beeldenstorm: uiteenzetting
 
·          Beeldenstorm: chronologie
 
·          Biechtvader
 
·          Bloedraad
 
 
 
·          Calendar of State Papers
 
·          Calvinisme
 
·          Consejo de Flandes
 
·          Contra-Reformatie
 
 
 
·          Geheime Raad
 
 
 
·          Gulden Vlies
 
 
 
 
 
 
·          Inquisitie (in de Nederlanden)

 
 
·          Leidens Ontzet
 
·          Leyenda negra
 
·          Loterijen
 
 
 
·          Monarchomachen
 
 
 
·          Pamfletten
 
·          Patria
 
·          Patrimoniale gewesten
 
·         Patriot
 
·          Pensionaris
 
·          Pilgrim Fathers

·          Privileges
 
 
 
·          Raad van Beroerten
 
·          Religievrede
 
·          Rooms-katholieken
 
·          Ruwaard
 
 
 
·          Sacramentsdag
 
·          Slag bij Dalem (nu: Rheindalen)
 
·          Slag bij Duins
 
·          Slag bij Gibraltar
 
·          Slag op het Slaak
 
·          Slag op de Zuiderzee
 
·          Slagveld van Europa
 
·          Spaanse Furie
 
·          Staten-Generaal
 
·          Staten van Holland
 
 
 
 
·          Tolerantie
 
·          Triple Alliantie
 
·          Twaalfjarig Bestand
 
 
 
·          Vrede van Munster
 
·          Vrede van Augsburg
 
 
 
·          West-Indische Compagnie
 
 
·          Zwarte legende
​​