Raad van Beroerten / Conseil des Troubles

[Beschrijving volgt]

 

Literatuur

Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / Maarten Hageman. - [Nijmegen] : Vantilt, cop. 2005. - 453 p. : ill. ; 25 cm. - (Werken uitgegeven door Gelre, ISSN 0929-9858 ; no. 59). Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2005. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-77503-23-4 geb.
Plaatsingscode UB Leiden:

Repressie in het hertogdom Limburg en de drie andere Landen van Overmaas 1567-1570 / J.M.H. Mosmuller
In: Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal : jaarboek ..., ISSN 1380-2216: vol. 6 (1996), pag. 68-98.
Plaatsingscode UB Leiden:

Le conseil des troubles / par Alphonse L. E. Verheyden. - Flavion-Florennes : Ed. Le Phare [etc.], 1981. - 356 p. : ill. ; 20 cm. - (Histoire du protestantisme en Belgique et au Congo Belge ; t. 11)
Lit.opg. - Indices.
Plaatsingscode UB Leiden:

Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten / door A. Jamees; met verbeteringen en een concordans door B.A. Vermaseren. - Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1980. - 64 p. ; 24 cm
Aan de kop van de titelpagina: Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën - Algemeen Rijksarchief. - Met lit. opg., index.
Plaatsingscode UB Leiden:

Le conseil des troubles : liste des condamnés (1567-1573) / par A.L.E. Verheyden. - Bruxelles : Palais des Académies, 1961. - xii, 596 p. ; 30 cm
Aan de kop van de titelpag.: Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire. - Index.
Plaatsingscode UB Leiden:

Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten / door A. Jamees. - Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1958. - 38 p. ; 25 cm
Met reg.
Plaatsingscode UB Leiden:

Une succursale du tribunal de sang / par J.-J. Altmeyer. - Bruxelles : Vanderauwera, 1853. - 182 p. ; 19 cm
Plaatsingscode UB Leiden:

Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt : mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572 / mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken...; nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. - te Amsterdam : by Hendrik Vieroot, boekverk., 1735. - XXII, [VI], 484, [XVI] p. : ill. ; in--8
Plaatsingscode UB Leiden:
Met frontisp. en portret.