6. Rechtspraak in Drente


In Drente was de vordering van kleine geldschulden en de opvordering van onroerend goed in eerste aanleg bij de `nedergerechten' of `rochten' van schout, `keurnoten' en buren. De overige burgerlijke, de boet- en de lijfstraffelijke zaken werden in de gospraken van de `dingspelen' berecht. Van de neder- en dingspelgerechten stond appèl open op de `lotting' der 24 `etten', die tevens uitsluitend oordeelde over handelingen tegen buren, etten of anderen wegens schending van publieke plicht.

Voor verdere toelichting zie: [Thorbecke]/Fruin/Colenbrander, 
Staatsinstellingen (ed. 1922), 134-135.