Filips II vervallen verklaard van de heerschappij

 

Placcaet vande Staten generael vande geunieerde Nederlanden: byden welcken ... men verclaert den coninck van Spaegnien vervallen vande Ouerheyt ende Heerschappije van dese voors. Nederlanden : ... - T'Antwerpen : ten huyse van Christoffel Plantijn, 1581. - [22] p. ; in-4. v.d. Wulp 515.
Plaatsingscode UB  Leiden: 1056 F 45

A1r A1v
A2r A2v
A3r A3v
A4r A4v
B1r B1v
B2r B2v
B3r B3v
B4r B4v
C1r C1v
C2r C2v
C3r C3v
Schutvel