Concordantie van Frans Hogenbergs historieprenten

(proef)

Overzicht van de historieprenten van Frans Hogenberg, samengesteld door D. de Vries, conservator van de Collectie Bodel Nijenhuis (kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden).

Muller = Frederik Muller, Historieprenten (nr. 413)
Hog. 1 = Frans Hogenberg, Abbildungen zur Europäischen Geschichte insbes. zur Geschichte der Niederländischen Kriegen in den Jahren 1535-1600. 334 Blätter, 1 vol., UB Leiden, COLLBN 20077 B 4
Hog. 2 =  Frans Hogenberg, Afbeeldingen van veldslagen, belegeringen en andere gebeurtenissen in Europa, in 1535-1607. Met hoogduitschen, sommige ook met franschen tekst ([Keulen], omstreeks 1570?-1607) UB Leiden:  Thysiana 1445
Aitsinger = Michael Aitsinger, De leone Belgico ... insuper et Fra. Hogenbergii figuris ornatus ([Coloniae], 1588) UB Leiden: 1367 D 11
Hellwig = Franz Hogenberg, Abraham Hogenberg, Geschichtsblätter. Fritz Hellwig ed. (Nördlingen, 1983)  UB Leiden, kaartenzaal, sign. DOUSA p89 7401
Kinds = Karel Kinds, Kroniek van de Opstand in de Lage Landen 1555-1609 : actuele oorlogsverslaggeving uit de zestiende eeuw met 228 gravures van Frans Hogenberg (2 dln., Wenum Wiesel [2000])

 

Muller Hog. 1 Hog. 2 Aitsinger Hellwig Kinds
1 - - -
2 1 1 -
3 2 2 -
4 4 3 -
5 4 4 -
6 5 5 -
7 6 6 -
8 7 7 -
9 8 8 -
10 9 9 -
11 10 10 -
12 11 - -
13 12 - -
14 13 - -
15 14 - -
16 15 - -
17 16 11 51/52
18 17 - -
19 18 12 13/14
20 19 13 11/12
21 20 14 15/16
22 21 15 17/18
23 22 16 19/20
24 23 17 21/22
25 24 18 23/24