Aarschot / Aerschot

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 66-67.

Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle / plans d[e] Jacq. de Deventer ; executés sur les ordres de Charles-Quint en de Philippe II ; reproduits en fac-simile chromographique par l'Institut national de géographie, à Bruxelles ; publ. commencée par Ch. Ruelens et continuée sous la dir. de Ém. Ouverleaux [et] J. van den Gheyn. - Bruxelles : Weissenbruch [etc.], 1884-1924. - 24 livr. ; fol. Livraison 11: Aerschot, par Ed. van Even.
Plaatsingscode UB Leiden: DOUSA p89 3001

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 109.

Literatuur

Het Hageland : van Aarschot tot Zoutleeuw / Raymond Billen. - Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2002. - 160 p. : ill., krt. ; 22 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5826-161-1

Beschryvinghe der stadt Aerschot / door Rumoldus Jacobus Wetz ; wedersamenst. door Willy Schroeven. - [Aarschot] : Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, 1996

Het Hertogdom Aarschot onder Karel van Croy (1595-1612) : kadasters en gezichten / door Bart Minnen ; met inl. van Jean-Marie Duvosquel. - Brussel : Gemeentekrediet van België, 1993. - 397 p. : ill. ; 35 cm. - (Albums De Croÿ ; [4]). Met lit. opg. en index.. ISBN 90-5066-121-1

Diest, Aarschot en Zichem : De Demersteden en hun heren vóór het einde van de zestiende eeuw / R.A. van Uytven. - Assen [etc.] : Van Gorcum, 1988. - p. 183-192, in: De heerlijke stad : achtste colloquium "De Brabantse Stad", Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987: (1988), p. 183-192.

Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Aarschot / Aarschotse Kring voor Heemkunde. - 1 (1976) - .... - Aarschot : Aarschotse Kring voor Heemkunde, 1976-.... - 24 cm

Kort begryp van de stadt Aerschot, synde een Hertoghdom in Brabant, haere opkomste, met eene korte beschryvinge van het beêldt der Moeder Godts, aldaer in de Collegiaele Kercke miraculeuselyck rustende : met eenige gebedekens tot haeren lof ... - Tot Brussel : by J.B. Jorez, 1766. - 80 p. ; in-8