​Armentiers / Armentières

Heerlijkheid ten westen van Rijsel, een van de centra van de lakennijverheid in de zestiende eeuw en een van de eerste plaatsen waar de Beeldenstorm woedde. De heerlijkheid behoorde aan graaf Lamoraal van Egmond, die er op 15 maart 1567 met harde hand de orde herstelde.

Anton van der Lem

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 221.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 322.​


Literatuur

Le patrimoine des communes du Nord / [dirigé par Jean-Luc Flohic]. - Paris : Flohic éditions, [2001]. - 2 v. : col. ill. ; 26 cm. - (Collection Le patrimoine des communes de France ; 59). Includes bibliographical references and index. ISBN 2-8423-4119-8, pp. 81-95.

Regnault, J.-M. en P. Vermander, `La crise iconoclaste de 1566 dans la région d'Armentières: essai de description et d' interprétation', Revue du Nord 59 (1977) 221-231

P. Beuzart, La Réforme dans les environs de Lille, spécialement à Armentières, en 1566, dans: Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 1929

Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand / von Felix Rachfahl. - Haag : Nijhoff, 1906-1924. - 3 dl. : ill. ; 24 cm. II, p. 830.

Copye. Leopoldvs Wilhelmvs door de genade Godts hertoch van Oostenrijck, ... luytenant gouverneur en capiteyn generael van de Nederlanden en Bourgonjen, &c. Aengesien door de goetheyt Godts de vredehandelinge ... [Armentières, 5 juni 1647]. - Amsterdam : Abraham de Wees, 1647. - 1 p. ; plano
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5020

Het sermoon vande beelden teghen die beeldtschenders, ghedaen te Armentiers / van den zeer eerweerdighen Heer François Richardot, bisschop van Atrecht, ouerghestelt wten VValsche in Nederlandsche sprake. - Tot Loven. : Ghedruckt bij mij Jan Boogaerts, inden Gulden Bijbel, 1567. - [16] bl. ; in-8. - A-B 8. Belg Typ, I 4171.
Plaatsingscode UB Leiden: 1499 E 3 : 7