Arnemuiden

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 270-273.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 278.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 263-264 (J.J. Reygersberch).

Kaart

Arnemuyden. - Schaal [ca. 1:3.300] ; . - [Amsterdam : J. Janssonius, 1613]. - 1 kaart. : kopergravure. ; 23,5 x 30,5 cm
Genummerd r.o.: 65. - Afkomstig uit: L. Guicciardini, Omnium Belgii sive Inferioris Germaniae regionum descriptio. Amsterdam : W. Blaeu, 1613. - Tweede staat: genummerd. Voor het eerste uitgegeven in 1613.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 011-14-021

Literatuur

Neptune and the Netherlands : State, Economy, and War at Sea in the Renaissance / Louis Sicking. - Leiden/Boston: Brill, 2004. Zie Index.

De kohieren van de 100e penning van Arnemuiden vanaf 1579 / A.H.G. Verouden. - 1999
In: Arneklanken : bulletin van de Historische Vereniging Arnemuiden, ISSN 1387-2168: vol. 4 (1999), afl. 1, pag. 19-20.

Militairen te Arnemuiden omstreeks 1600 / C. van Hemert. - 1973
In: Gens nostra : maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging, ISSN 0016-6936: vol. 28 (1973), pag. 35-41.

Inventaris van schepen liggende voor Arnemuiden, Middelburg en Goes, voorjaar 1569 / R. Rothfusz. - 1969
In: Gens nostra : maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereeniging, ISSN 0016-6936: vol. 24 (1969), pag. 248-250.

Alguns dados sobre o contributo de Vila do Conde para o comércio marítimo de importação entre Midelburgo-Arnemuiden (Zelândia) e a Península Ibérica nos meados do século XVI, (1543-44) / Luís Crespo Fabião. - Vila do Conde, 1968. - 39 p. : ill. ; 26 cm
Omslagtitel. - Overdruk uit: Boletim Cultural Vila do Conde ; nr. 6.

Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden / door H.M. Kesteloo. - Middelburg : Benthem & Jutting, 1875. - 347 p. ; 24 cm