Brielle / Den Briel

Links

Historisch Museum Den Briel

De inneming van Brielle naar de voornaamste geschiedschrijvers

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 288-289.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 144.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 2 (K. van Alkemade en P. van der Schelling).

Literatuur

R. Slachmuylders, Alva's Bloedraad en Voorne (1567-1572) : Uitgave van archiefstukken uit Brielle, Brussel en Den Haag (Den Briel, Historisch Museum, 2015). 

De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648 / R. Slachmuylders ; Engelse vertaling samenvatting: UVA Talen BV, Amsterdam. - Brielle : Historisch Museum Den Briel, 2013, ©2013. - 72 pagina's : illustraties ; 31 cm
Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels.
ISBN 978-90-805878-3-0 (gebonden)
 
De classis Brielle 1574-1623 / Willem Gerrit Visser. - [S.l. : s.n.], [2013]. - 2 dl. ( CCLXXV p., 686 p.). ; 32 cm. Proefschrift Universiteit Leiden. - Met samenvatting in het Engels. Part I: Inleiding op de acta van de classis - Part II: Teksteditie van de actaOog in oog met de martelaren van Gorcum / [Roy Tepe]. - Gorcum : Gorcums Museum, 2012. - 252 p. : ill. ; 20×20 cm. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Gorcums Museum van 9 juni t/m 26 aug. 2012. - Met lit. opg. ISBN 978-90-78251-00-2

De martelaren van Gorcum : volgens het getuigenis van Guilielmus Estius geschreven in 1572 / B. Hartmann. - Oegstgeest : Colomba, 2009. - 80 p. : ill.. ; 24 cm. ISBN 978-90-73810-87-7

R. Ensel, 'Baudrillard in Brielle. Over de historische cultuur van de Tachtigjarige Oorlog', Tijdschrift voor Geschiedenis 121 (2008) 40-55


De tijdelijke dood / Geert De Sutter ; kleuren: Lighthouse Productions ; [eindred.: Thijs van Zaal ... et al.]. - [Brielle] : Brielse Bisschoppelijke Commissie van het Bisdom Rotterdam ; Durbuy : Coccinelle BD, 2007. - 48 p. : tek. ; 31 cm. Verhaal gebaseerd op: De martelaren van Gorcum / D. de Lange. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1954. - (De zonnewijzer ; 6). - Stripboek. ISBN 978-2-930273-44-0 (Coccinelle) geb.

Anton van der Lem, Den Briel: Sint-Catharinakerk; Watergeuzen veroveren Brielle, 1 april 1572, in: Maarten Prak (red.), Plaatsen van herinnering : Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 2006) 24-35

De Brielsche Feesten van 1872 : 'grooter feest is er nooit geweest' / Marlite Halbertsma. In: Jubelfeest der jubilea : feestelijke herdenkingen in de negentiende eeuw; [met bijdragen van Joep Leerssen ... et al.]. Speciaal nr. van: De negentiende eeuw = ISSN 1381-8546: vol. 26 (2002), afl. 1 (mrt), pag. 61-80.

De strijd rond Alva's bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872 / Franciscus Antonius Groot. In: Bijdragen en Mededelingen betr. de Geschiedenis der Nederlanden: vol. 110 (1995), pag. 161-181.

Trouw aan Oranje / Piet Terlouw ; [ill. Dick van de Pol]. - Kampen : De Groot Goudriaan, cop. 1990

Brielle, stad der watergeuzen / J. Klok. - Oostvoorne : De Klokkestoel, 1989

Brielle : stad in de landen van Voorne / J. Klok. - Alphen aan den Rijn : Repro-Holland, 1980. - 99 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 90-6471-759-1. Hierin pp. 41-44 over de Tachtigjarige Oorlog.

In naam van Oranje : Den Briel 1572-1972 / Jacques Klok. - Nijkerk : Callenbach, [ca. 1972]

Brielle in hervormingstijd / W. Troost, J.J. Woltjer. - 1972. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 87 (1972), pag. 307-352.

De gehangenen in de turfschuur : Brielse julinacht 1572 / Th. van Vugt. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1972

Doen den Briel eerst ouervallen was van de pyraten / J.P. Winsemius. - [Zaltbommel], [1968]. Overdr. uit: Spiegel der Historie; derde jaargang, no. 1/2, 1968, p. 44-49.

Ter beevaart naar de martelplaats van de H.H. martelaren van Gorkum te Brielle. - [S.l. : s.n.], [ca. 1950]

De inneming van Den Briel / door D. Wijnbeek. - Assen : Born, 1947

J.B. Black, 'Queen Elizabeth, the Sea Beggars and the capture of Brille 1572', The English Historical Review 1931, 30-47

Waarom de inneming van den Briel door de watergeuzen zoo belangrijk was: eenvoudig verteld / door W. Koning. - Steenwijk : Hovens Greve, [ca. 1900].

Hein de verrader of Brussel en Brielle in 1572 / door Gabrio. - Utrecht: Kemink, [1888]

Het innemen van Den Briel door de Watergeuzen op den 1 April 1572, in herinnering gebracht / B. ten Brink. - Utrecht : Van der Post, 1872

De Friesche Watergeuzen bij de inneming van den Briel in 1572 / W. Eekhoff. -[S.l.], 1872

1 April 1572 : de inneming van Den Briel door de Watergeuzen, de dageraad van Neerlands verlossing / C.F. Schoettelndreier. - Leeuwarden : Bokma, [1872].

Optocht gehouden te Haarlem, den 1sten April 1872. - Haarlem : [s.n.], [1872]. - ill. ; 29x36 cm
Leporelloboek, zonder tekst. - Met beschrijvend programma. - Boek wordt verfilmd.

1 April 1572 : de inneming van Brielle, naar de voornaamste geschiedschrijvers /[met bijdragen van Pieter Christiaanszoon Bor ... et al.]. - Rotterdam : Hoog & Kruyt, 1872

De verrassing van Den Briel, of 't ongedachte gebeurd / door H. J. van Lummel. - Wageningen : Bronsveld, 1872
Voor drie-honderd jaren ; jrg. 3, nr. 2

De veerman van Den Briel : een verhaal voor ouders en kinderen : de gebeurtenis van 1 april 1572 / door een geus verteld. - Gouda : B.H. Maaskant, 1872

1572 - 1 April - 1872 : lijst van boeken, brochuren, platen, muziek, enz. uitgegeven ter gelegenheid van het feest van Neêrlands onafhankelijkheid : 1e vervolg. - Utrecht : Beijers, 1873. - P. XXIX-XLIX. ; 23 cm

Die Maertyrer von Gorkum : eine Darstellung der religioesen Verfolgungen gegen 19 katholische Niederlaender, welche am 9. Juli 1572 in der Naehe von Brille gemartert wurden / aus dem Franzoesischen uebersetzt von C.F. Trippe. - Soest : Nasse, 1865

De Watergeuzen en de inneming van den Briel (1568-1572) / J.J. Altmeyer; uit het Fr. door C.L. Görlitz. - Zwolle : van Hoogstraten & Gorter, [1864]. - 187 p. ;

Les gueux de mer et la prise de La Brille (1568-1572) / par J.-J. Altmeyer. - Bruxelles : Lacroix, Verboeckhoven, 1863. - 184 p. ; 18 cm