Dordrecht

 

Website van het Gemeente-archief Dordrecht: Eerste Vrije Statenvergadering te Dordrecht.

Literatuur

Calvijn & Dordrecht : plaatsen van herinnering / tekst: Fred van Lieburg ; foto's: Herman A. van Duinen. - [Dordrecht] : Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht, 2009. - 48 p. : ill. ; 24 cm. ISBN 978-90-803378-5-5

Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 / red.: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies. - Dordrecht : Stadsarchief Dordrecht ; Hilversum : Verloren, 1998

Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 / Jan van Herwaarden ... [et al.]. - Dordrecht : Gemeentarchief Dordrecht ; Hilversum : Verloren, 1996

Protestantization in the Northern Netherlands : a case study: the classis of Dordrecht, 1572-1640 / John Paul Elliott. - [S.l. : s.n.], 1990

Dordt voor de prins : een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje, 1572 / door J. Snoep Jr.. - Zwijndrecht : Van den Berg, cop. 1985

Predikantenperikelen in Dordrecht : 1572-1579 / Th.W. Jensma. - [S.l. : s.n.], [1982] (Dordrecht : Gemeentelijke Archiefdienst)

Tussen deeg en degel : een strip en nog wat, of De woelige Dordtse dagen van het voorjaar 1572 / verteld door Ruud Ringers ; getekend door Pat Andrea. - Dordrecht : Comite Statenjaar 1972, cop. 1972

Opstand en onafhankelijkheid : Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht, 1572 : catalogus Augustijnenkerk Dordrecht 29/6 - 8/10 1972

Notulen van de Eerste vrije statenvergadering van Holland, gehouden te Dordrecht van 19 - 23 Juli 1572. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1972]

Opstand en onafhankelijkheid : eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572 / [inl. catalogus Jan Juliaan Woltjer]. - Dordrecht : Werkgroep tentoonstelling "Opstand en onafhankelijkheid", 1972

Dordrecht wordt geus / T.S. Jansma : in: Economisch-historische opstellen geschreven voor Z.W. Sneller ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleeraarsjubileum 5 April 1922-1947. - Amsterdam : Paris, 1947, pp. 32-51

De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de zomer van het jaar 1572 / door J.C. Boogman : Tijdschrift voor geschiedenis 57 (1942) 81-112

R.C. Bakhuizen van den Brink, 'Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 juli 1572', in: idem, Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog (2 dln., 's-Gravenhage, 1891-18983), p. 161-211