Eeklo

 

Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en Parochie van Lembeke (Gent, Geschiedkundige Heruitgeverij, 2000)