Fossa Eugeniana

 

Literatuur

Graaf Ronald de, Oorlog, mijn arme schapen : een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 (Franeker, 2004), 62.