Geel

 

Literatuur

Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel / uitg. door het Geels Geschiedkundig Genootschap. - 1 (1962) - .... - Geel : Geels Geschiedkundig Genootschap, 1962-.... - 24 cm. Verschijnt 1× per jaar. - Ook o.d.t.: Geel jaarboek .... - Register 1 (1962) - 5 (1966).

Gelenaars van alle tijden, 1500-2000 / met bijdr. van Willy Andries ... [et al.]. - Geel: Stadsbestuur van Geel, 2000. - 402 p. : ill. ; 31 cm
Rugtitel: Gelenaars van alle tijden. - Lit.opg.: p. 397-400.

Gheel vermaerd door den eerdienst der Heilige Dimphna : geschied- en oudheidskundige beschryving der kerken, gestichten en kapellen dier oude vryheid / door P.D. Kuyl. - Antwerpen : Buschmann, 1863. - [VII], 396, 151 p. : ill. ; 27 cm. Reg.