Gelderland


Republiek van adel : eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702) / Conrad Gietman. - Utrecht [etc.] : Van Gruting, 2010. - 343 p. : ill. ; 25 cm. - (Adelsgeschiedenis ; 7). Ook verschenen als proefschrift Universiteit Utrecht. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-75879-50-6 (geb.)

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. - [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. - 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb. 

Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 / Maarten Hageman. - [Nijmegen] : Vantilt, cop. 2005. - 453 p. : ill. ; 25 cm. - (Werken uitgegeven door Gelre, ISSN 0929-9858 ; no. 59). Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2005. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-77503-23-4 geb.

Gelre, Geldern, Gelderland : geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre / uitg. in opdracht van de Historische Verein für Geldern und Umgegend door Johannes Stinner en Karl-Heinz Tekath ; [red.: Johannes Stinner ... et al. ; vert. van de Duitse bijdragen: D.M. Oudesluijs ... et al.]. - Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; Utrecht : Matrijs [distr.], 2001. - 527 p. : ill., krt. ; 30 cm. - (Hertogdom Gelre ; dl. 1) Rugtitel: Historische bijdragen. - Met lit. opg. Geb.

Gelre, Geldern, Gelderland : Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern / hrsg. im Auftr. des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend von Johannes Stinner und Karl-Heinz Tekath. - Deutsche Ausg. - Geldern : Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 2001. - 527 p. : ill. ; 29 cm. - (Herzogtum Geldern ; Tl. 1) (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend ; nr. 100).
Duitse ed. van: Gelre, Geldern, Gelderland : geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre. - Rugtitel: Aufsätze. - Met lit. opg. ISBN 3-921760-31-3

Petra van Boheemen, Tussen Spanje en Oranje : Huis Bergh, Gelderland en de Tachtigjarige oorlog ('s-Heerenberg, 1998)

Een "gemeine landtsregierung" voor Gelre en Zutphen? : de mislukte pogingen om in het gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen / door Frank Keverling Buisman, in: Om daarmee vrijelijk te doen naar wil ende welgevallen : rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen . -  [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], 1998. - p. 159-188

De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702 : de adel als historisch thema / G.H.A. Venner. [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht 134-135 (1998-1999) 267-426.

De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543-1795) / A.M.J.A. Berkvens, W.J.H.M. van de Pas en G.H.A. Venner.
In: "Flittich erforscht und gecolligeert..." : opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis / onder red. van A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen en G.H.A. Venner: (1995), p. 187-225.

A. Wiggers, M.G. Spiertz, G.J. Mentink, Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700 : bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland  (Utrecht, 1988)

De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584 / uitg. door J.H. Kluiver ; [eindred. Th.S.H. Bos, J.P. de Valk]. - Amsterdam : Verloren, 1984. - 143 p. : ill., krt., portr. ; 23 cm. - (Nederlandse historische bronnen ; 4)j. Speciaal nr. van: Nederlandse historische bronnen ; dl. 4. - Met lit.opg., reg. ISBN 90-6550-102-9

De reglementen van de Staten van het Overkwartier van Gelder / door G. H. A. Venner. - [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht, 114 (1978) 141-223

P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen, Gelderland van 1566-1609 (Zutphen, 1975)

De organisatie van de Staten van het Overkwartier van Gelder gedurende de periode 1590-1602 / G.H.A. Venner. - [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], Publications de la Société historique et archeologique dans le Limbourg à Maestricht 110 (1974) 287-324, bijl.

De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen / door Adriana Johanna Maris. - 's-Gravenhage : De Residentie, 1939. - 552 p. ; 24 cm
Proefschrift Utrecht. - Met lit. opg. en index.

Veen, J.S. van (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567 (Arnhem, 1914)

K. Vos, Martelaars uit Gelderland (1550) ('s-Gravenhage, [1913])

J.S. aan Veen, Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568) : (Roermond, Venlo en omstreken)  (Z.pl., [1905])

J. van Vloten, Oranjes krijgsbewegingen in 't Overkwartier van Gelderland (1572) / van Vloten. - [S.l. : s.n.], [ca. 1860]

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 ... - [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen ...). - [36] bl. : facs. ; in-2. - [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?)
Zonder afzonderlijk titelblad. - Bevat: 't Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen ... geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland ... geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); 't Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen ... Gelre en ... Zutphen ... 23 Jan. 1579, en d' Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert ... 13 Julij 1579.