Gouda

 

Websites

goudaopschrift.nl

Goudse glazen : het zevende glas

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 314-315 .

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 218.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 73 (J.R. Cygnaeus (Swaans)), nr. 317 (I. Walvis).  

Literatuur

De 72 glazen van de Sint Janskerk in Gouda = The 72 stained-glass windows of Saint John's church in Gouda / R.A. Bosch ; [samenst. Stichting Fonds Goudse Glazen ; vert. uit het Nederlands: Mark Overbeeke]. - Delft : Eburon, 2008. - 176 p. : ill., krt., plgr. ; 32 cm. Met index. ISBN 978-90-5972-073-2 geb.

The seventh window : the King's Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) / Wim de Groot, concept en ed. - Hilversum : Verloren, 2005. - 301 p. : ill. ; 33 cm
Met lit. opg., index. ISBN 90-6550-822-8 geb.

Gouda in druk. - Delft : Eburon, 1999. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Bijdragen / Oudheidkundige Kring 'Die Goude' ; 27e verzameling)
Bevat: Bibliografie van Gouda tot 1995 / samengest. door J.W.E. Klein en N.D.B. Habermehl. Voorafgegaan door: Portretten van Goudse historici / samengest. door P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan en N.D.B. Habermehl. - Met index, lit. opg. ISBN 90-5166-725-6

Kunst, twist en devotie : Goudse katholieke schuilkerken, 1572-1795 / Alexander van Eck. - Delft : Eburon, [1994]

Het huis van Willem Vroesen : de lotgevallen van een huis met zijn bewoners en regenten, Gouda 1555 tot 1980 / Suzan van der Mark-Hoevers. - Gouda : Stichting "Het Oudemannenhuys", 1992

Aspecten van de tolerantie in de Republiek der Verenigde Nederlanden : Gouda en de tolerantie in de jaren 1580 en 1590 / [door] A. H. M. van Ginkel. - [S.l.] : [s.n.], 1988

Gouda in revolt : particularism and pacifism in the revolt of the Netherlands 1572-1588 / C.C. Hibben. - Utrecht : HES, 1983

De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de zomer van het jaar 1572 / door J.C. Boogman : Tijdschrift voor geschiedenis 57 (1942) 81-112

Provisionele openinghe van eenige saecken die 'tzedert ettelijcke jaren herwaerts binnen der stede van der Goude voor-gevallen en gepasseert zijn. Dienende tot ontdeckinghe van de trouwloosheden vande raeds-personen, die de personagie daer onder gespeelt, en hun particulier profijt gesocht hebben. Tot waerschouwinge van alle vreed-lievende patriotten.. - 1637, 1637. - [18] p. ; in-4. - A-B4 C1
Tiele 2595, Knuttel 4543.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1637: 6