Heerde

Heerde en omgeving in de 80-jarige oorlog. 1579, Bentinck, Sonoy, Hulsbergen. De ellendige tachtiger jaren / A. Klein Kranenburg. In: Heerde historisch : bijdragen en mededelingen van de Heerder Historische Vereniging, ISSN 1573-6024: vol. 16 (1991), pag. 89-92, 144-150.