Kleef / Kleve

 

Simon Groenveld, 'De Nederlanden en de Guliks-Kleefse erfopvolging, ca. 1592-1614. Oorlogsdreiging  voor en tijdens het Twaalfjarig Bestand', in: idem, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog : Twaalf artikelen over de periode 1559-1652. - Hilversum : Verloren, 2018, pp. 206-238.

Du baume diplomatique sur les ravages de la guerre : la correspondence échangée entre le duc d'Albe et le duc de Clèves en 1568 / par Monique Weis. In: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, ISSN 0001-415X: vol. 171 (2005), pag. 89-134.

Acten van Classicale en Synodale Vergaderingen der verstrooide Gemeenten in het land van Cleef, Sticht van Keulen en Aken, 1571-1589 / uitg. door wijlen H.Q. Janssen en J.J. van Toorenenbergen. - Utrecht : Kemink, 1882. - 155 p. ; 25 cm. - (Werken der Marnix-Vereeniging ; serie 2, dl. 2). Met index. - Ook beschikbaar in microvorm.

Idem: Sacrarii principis id est antiquitatum Clivensium sive inscriptionum Bergendalensium investigatio I de Hercule Saxsano / Joh. Hen. von Hagenbuch. - Susati, 1731. - .. p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 476 G 27

Den Cleefschen Lusthoff, zynde een korte beschryvinge van al wat in, om en buyten de stadt Cleve te vinden is. Beneffens alle de inscriptien ... / Christoffel de Vries. - Cleve, 1698. - .. p. ; in-12

Kort begriip waerom haer ho. mo. recht hebben de Cleefsche steden beset te houden. - [1647], [1647]. - [12] p. ; in-4. - A4 B2. Tiele 3189, Knuttel 5538.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1647: 48

Apologia pro discvrsv vere jvridico contra discursum quasi juridicum, eiusque apodixin nuper Francofurti ad Moenum typis Aemilianis excusam de controversa successione Juliacensi, Clivensi, et Montensi. - Lubduni [sic] : s.n., 1615. - [viii], 62 p. ; 18 cm
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF DUI 29