Land van Waas

 

De rol van het Land van Waas in het beleg van Antwerpen, door Jelle van Goethem. Masterproef voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep nieuwe geschiedenis tot het behalen van de academische graad van Master in de geschiedenis. Universiteit Gent 2009-2010.

Copye van seeckere brief, gheschreven in 't legher tot Assenede den dertighsten Julij 1644 : Myn heere, de wercken gaen in 't Land van Waes soo gherust ende sonder vyandt te sien, soo vlijtigh voort. - 's-Gravenhage : Ludolph Breeckevelt, 1644. - 1 p. ; plano. Petit 2238.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4705