Leuven

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 76-79.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 49, 51-52.

Literatuur

Het beleg van Leuven door Frederik Hendrik / Erycus Puteanus ; [inl. en vert. uit het Latijn door W.A. Boekelman]. - [Laren : Boekelman], [2007]. - 48 p. : ill. ; 30 cm. Vert. van: Historiæ Belgicæ : liber singularis de obsidione Lovaniensi. - Antverpiae : Cnobari, 1636. - Rugtitel: Het beleg van Leuven. - Eerste regel tekst: De geschiedenis van België : enkelvoudig boek over het beleg van Leuven. Geb.

Reading in exile : the libraries of John Ramridge (d. 1568), Thomas Harding (d. 1572) and Henry Joliffe (d. 1573), recusants in Louvain / Christian Coppens. - Cambridge : LP Publications, 1993. - XVII, 231 p., [4] bl. pl. : ill. ; 25 cm. - (Libri pertinentes ; no. 2). Index. ISBN 0-9518811-1-6

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw, nl. de bestraffing van opstandige steden / door L. van der Essen. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. - 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. - Met lit.opg.
I: Tijdens het bewind van Alva. - 1950. - 36 p. ; 26 cm. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 1). Met lit. opg., pp. 26-28
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 12: 1

Belegering, dappere verdediging en wonderbare verlossing der stad Loven in Juni en Juli 1635 : getrokken uit den: Veldtocht der Franschen en der Hollanders in België in 1635 / uit Fransch van M. Bets ; verduitscht door L.W. Schuermans. - Loven : Alfons Meulemans-De Preter, 1885. - 38 p. ; 18 cm
In Nederland alleen in UB Amsterdam

Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren 1593 en 1594 / Willem Boonen ; thans voor de eerste maal uitgeg. door Ed. Van Even. - Leuven : Vanbiessem, 1880. - XXVI, 520 p. : ill. ; fol.
Plaatsingscode UB Leiden: 84 A 4

L'omgang de Louvain : dissertation historique et archéologique sur ce célèbre cortège communal : ouvrage orné de 36 planches, gravées sur pierre, d'après les dessins originaux exécutés en 1594 / Edward Van Even. - Louvain-Bruxelles, 1863. in-4.

Overstroming te Leuven, in 1573 / [door Edward van Even]. - [S.l, 1852]. - 7 p. ; 22 cm. Bevat ook tekst van G. Boonen ... [et al.].

Waerachtigh verhael van de belegeringe van Loven, geschiedt door de Hollanders en Françoysen in 't jaer ons Heeren 1635 / [P.L.D.L.C.]. - [Lovanii, 1734]. - [27] p. ; 14 cm
In Nederland alleen in Leeuwarden, Tresoar.

ErycI Pvteani Historiae Belgiae liber singvlaris, de obsidione Lovaniensi anni M.DC.XXXV. : Novi sub Ferdinando Principe belli auspicia. - Antverpiae : J. Cnobbarus, 1636. - XVIII, 179, [5] p. : ill. ; in-32. [Accedit: Pontus Heuterus, De obsidione Rossemiana, anni 1542. Lib. XI. Rer. Belg.].

Waerachtigh Verhael vande belegheringhe van Loven, gheschiedt door de Hollanders en Franchoysen ... 1635 : met andere notabele dinghen van hen, t'samen ghevoeght, voor ende naer uytgherecht. - Antwerpen : J. Mesens, 1635. - 15 p. ; in-4.

Geus-Franschen haes-op : Voor Loven. Den 3. Julius 1635. - [S.l.] : [s.n.], [1635]. - in-4. Knuttel 4387.

Rym-dicht ter eeren die maeght Loven. Waer inne verhaelt wordt alle het ghene datter ghepasseert is t'zedert het jaer 1542. tot het jaer 1635. aengaende die troubelen aldaer gheschiet. - Tot Brvssel, : by Anthoni Mercans ..., 163X. - 8 p. ; in-4. - A 4
Hierachter met doorl. pag.: Een nieuw Liedeken ter eeren die Meght Loven, en een ander ter eeren den prince cardinael Ferdinandus.

Nota bene: de pamfletten in de UB Leiden betreffende de belegering van Leuven in 1635 zijn nog niet gecatalogiseerd en alleen te vinden in de gedrukte catalogi van Knuttel en Petit (op te vragen bij de balie in de Leeszaal Bijzondere Collecties)