Leeuwarden

 

De Grote of Jacobijnerkerk en de Friese Nassaus / Bernhard van Haersma Buma. - Leeuwarden/Ljouwert : Friese Pers Boekerij, cop. 2005. - 64 p. : ill. ; 23 cm
Uitg. in samenw. met Stichting Nassau en Friesland. - Met lit. opg. ISBN 90-330-0521-2

Leeuwarden 750-2000 : hoofdstad van Friesland / red. René Kunst ([tevens] eindred.) ... [et al. ; cartogr.: Arjen Veersloot ; fotogr.: Johan van der Veer]. - Franeker : Van Wijnen, 1999. - 527 p. : ill., krt., plgr. ; 27 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-5194-173-0 geb.

Breken en bouwen : gids bij de tentoonstelling ter herdenking van de Reformatie in Friesland (maart 1580). - Leeuwarden : Rijksarchief, 1980

Historie van Friesland : waarin niet alleen den eersten oorsprong der inlandse beroerten en oorlogen ... maar ook de twisten en oneenigheeden met de nabuirige provintien naaukeuriglijk worden verhaald ... : als mede een net verhaal van de naam, oorsprong, en eerste opkomst der stad Leeuwarden ... / S.A.G. ; oovergezien, in 't ligt gebragt, en met een voorreeden en noodige bladwijzers verrijkt door T. Gutberleth. - Tot Franeker : by Hendrik Amama, 1703