Lent

 

Literatuur

H.D.J. van Schevichaven, 'Lent', Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging "Gelre"' 21 (1918) 83-125