​​London

 

Kaart van de verspreiding van het calvinisme in het Vlaamse Westkwartier in relatie tot de vluchtelingenkerken in Zuid-Engeland omstreeks 1560, in: De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur. Huib Leeuwenberg, Henk Slecht, Theo van Staalduine red. (Zutphen: WalburgPers, 2017), p. 223. ​ 
Literatuur

Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand / J.J. Woltjer. - [Amsterdam] : Balans, cop. 2011. - 498 p., [16] p. pl. : ill., krt. ; 24 cm/ Met lit. opg., reg. ISBN 978-90-5018-838-8 geb.

Begraven schat : een geschiedenis van boeken, geschonken in de zeventiende eeuw aan de Nederlandse Kerk, Austin Friars, Londen en in 1659 in een catalogus opgetekend door predikant Caesar Calandrini / Niels Verwers. - [S.l. : s.n.], 2003. - 112, 59 p. ; 30 cm. Doctoraalscriptie Leiden.
Plaatsingscode UB Leiden: 2871 A 34

London, Antwerp and Amsterdam : journalistic relations in the first half of the seventeenth century / Paul Arblaster. In: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941: (2001), p. 145-150.

Kerk in de City : 450 jaar Nederlandse kerk Austin Friars in Londen / Keetie E. Sluyterman. - Hilversum : Verloren, 2000. - 143 p. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 90-6550-609-8 geb.

Unity in multiformity : the minutes of the Coetus of London, 1575 and the Consistory minutes of the Italian church of London, 1570-1591 / ed. by O. Boersma and A.J. Jelsma. - Amsterdam : Éditions de la Bibliothèque Wallonne, 1997. - X, 278 p. ; 22 cm. - (Publications of the Huguenot Society of Great Britain and Ireland ; 59) (Recherches Wallonnes et Huguenotes ; 3). Bevat ook tekst in het Engels, Frans, Italiaans en Latijn. - Lit.opg.: p. 261. - Met index. ISBN 90-74715-03-6

Vluchtig voorbeeld : de Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585 / Owe Boersma. - [S.l. : s.n.], [1994]. - 319 p. : ill. ; 24 cm. Proefschrift Theologische Academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting, Kampen. - Met lit. opg., reg. en een samenvatting in het Engels. ISBN 90-9006956-9

Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585 / uitg. door A.J. Jelsma en O. Boersma. - 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1993. - XXXVI, 869 p. : ill. ; 25 cm. - (Rijks geschiedkundige publicatiën. Kleine serie, ISSN 0921-9064 ; 76). Met lit. opg., index. ISBN 90-5216-051-1 geb.

Dutch Calvinists in early Stuart London : the Dutch church in Austin Friars, 1603-1642 / by Ole Peter Grell. - Leiden [etc.] : Brill, 1989. - 331 p. : ill., tab. ; 25 cm. - (Publications of the Sir Thomas Browne Institute, ISSN 0920-5551 ; New series, no. 11). Bibliogr.: p. 308-320. - Met index. ISBN 90-04-08955-1 geb.

London in the age of Shakespeare : an anthology / ed. by Lawrence Manley. - London [etc.] : Croom Helm, 1986. - 372 p. ; 23 cm. Lit. opg.: p. 365-369. - Index. ISBN 0-7099-3560-9

Signalement van boeken, gedrukt in de Nederlanden en van Nederlandstalige boeken voor 1800 in de Dutch Church Library te Londen / [samengesteld door K. Bostoen en Jeannette Huizing]. - London : Dutch Department, Bedford College, 1982. - 53 bl. ; 21 cm. - (Dutch crossing. Supplement ; nr. 16)

De handschriften in the Dutch church library (Austin Friars) / Karel Bostoen. In: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, ISSN 0028-2030: vol. 60 (1980), afl. 1, pag. 56-89.

Austin Friars : geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen, 1550-1950 / door J. Lindeboom. - 2e ongew. dr. - 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1979. - XII, 203 p., VI p. pl. : ill. ; 26 cm. 1e dr.: 1950.

The City of London in international politics at the accession of Elizabeth Tudor / [by] G.D. Ramsay. - Manchester : Manchester University Press [etc.], 1975. - x, 310 p., leaf of plate. : 1 ill. ; 23 cm. - (The end of the Antwerp mart / G.D. Ramsay ; part 1). Bibl.: p. 291-295. - Index. ISBN 0-7190-0585-X; ISBN 0-87471-646-2

Dispute over Austin Friars Church, 1573 / A.M. Oakley. In: Proceedings of the Huguenot Society of London, ISSN 0309-8346: vol. 21 (1965-1970), pag. 492-498.

Mysterium und Riten nach der Londoner Kirchenordnung der Niederländer (ca. 1550 bis 1566) / von Anneliese Sprengler-Ruppenthal. - Köln [etc.] : Böhlau, 1967. - x, 226 p., [15] p. pl. : ill. ; 24 cm. Proefschrift Göttingen, 1965. - Met lit.opg.

Library Austin Friars, Dutch Church, London : [catalogue]. - [London] : [s.n.], [ca. 1960]. - [68] bld. ; .. cm. Titel met de hand geschreven. - Bevat literatuur m.b.t. de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen in de 16e eeuw.
Aanwezig in de UB VU, Amsterdam

De Christlicke Ordinancien der Nederlantscher Ghemeinten te Londen (1554) / Marten Micron ; opnieuw uitgeg. en van een inl. voorzien door W.F. Dankbaar. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1956. - IV, 156 p. ; 21 cm

Austin Friars : geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen, 1550-1950 / door J. Lindeboom ; met 6 platen. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1950. - XII, 203 p., 6 bl.pl. : ill. ; 25 cm. Met reg.

Austin Friars : history of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950 / by J. Lindeboom ; transl. from the Dutch by D. de Iongh. - The Hague : Nijhoff, 1950. - XV, 208 p. : ill. ; 25 cm. Vert. van: Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente in London 1550-1950, 1950.

Kerkeraads-protocollen der nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen, 1560-1563 / uitg. door A.A. van Schelven. - Amsterdam : Müller, 1921. - XIX, 555 p. ; 23 cm. -  (Werken / uitg. door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht ; 3e serie, nr. 43). Met index. - Met lit. opg.

Returns of aliens, dwelling in the city and suburbs of London, from the reign of Henry VIII. to that of James I. / ed. by R.E.G. Kirk and Ernest F. Kirk. - Aberdeen : [The University Press], 1900-1908. - 4 dl. ; 26 cm. - (The publications of the Huguenot Society of London ; vol. 10). Only four hundred and fifty copies privately printed for the Huguenot Society of London at the University Press.
Part 1. 1523-1571. - Part 2. 1571-1597. - Part 3. 1598-1625, additions, 1522-1593. - Part 4. Index.
Plaatsingscode UB Leiden: V 1086 10

Archives of the London-Dutch Church : register of the attestations or certificates of membership, confessions of guilt, certificates of marriages, betrothals, publications of banns, &c., &c : preserved in the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London, 1568-1872 / ed. by J.H. Hessels. - London : Nutt ; Amsterdam : Muller, 1892. - XI, 296 p. ; 27 cm. Published for the Consistory of the London-Dutch Church. - Rugtitel: London-Dutch Church : certificates of membership ... 1568-1872.

The marriage, baptismal, and burial registers, 1571 to 1874, and monumental inscriptions, of the Dutch reformed church, Austin Friars, London : with a short account of the strangers and their churches / ed. by William John Charles Moens. - Lymington : [King], 1884. - [II], XLIV, 227 p. : ill. ; 26 cm. Privately printed. - Franse titel: The Dutch church registers, London. - Rugtitel: The registers of the Dutch church, Austin Friars, London, 1571-1874. - Met index.

De kleyne catechismus, kinder of berichtleers der Duytscher ghemeyte to London .... - Ghedr. to Londen : Jan Daye, den twelften Septembris 1566. - 44 folia. ; 8-o. J.H. Gerretsen, Micronius ; p. 80. - Met colofon. - STC 15262.

Een Corte undersouckinghe des gheloofs, over de ghene, die haer tot de Duytsche ghemeynte, die te Londen is, begheven willen / uutghestelt, doer de dienaers der selver.... - [Emden : G. van der Erven?], 1555. - [8] folia. 8 o. ; .. cm
Volgens Le Long, Kort verhaal, p. 69 gedr. te Emden bij Gellius Ctematius [= Gillis van den Erve]. - J.H. Gerretsen, Micronius, p. 23-33 houdt Marten Micron voor de auteur i.p.v. de tot dan toe genoemde Johannes à Lasco. - Een facs. herdr. is opgenomen in: J. Stellingwerff, De mr. H.Bos-bibliotheek van de Vrije Universiteit. - Tielke 37.