Medemblik

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 352-353.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 230-231.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 56-59 (Dirck Burger van Schoorel), nr. 291 (H.J. Soet).

Literatuur

Het verraad van het Noorderkwartier : oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand / Henk van Nierop. - Amsterdam : Bakker, 1999.

Chronyk van de stad Medenblik, waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uytvoerig wert gehandelt, midsgaders van het castelynschap, en wat groote heeren het zelve hebben bedient ... / door Dirk Burger van Schoorel ; deze druk vermeerdert met een staat van de huysen en morgentale van Zuyd-holland ... - Tot Hoorn : gedrukt by Jacob Duyn, 1728. - x, 374 p. ; 16 cm