Rijmenam  

Dorp in Brabant, vier kilometer ten oosten van Mechelen. Op 2 augustus 1578 vond hier een treffen plaats tussen het leger van de Staten-Generaal en dat van de landvoogd Don Juan van Oostenrijk. Don Juan verloor de strijd, die hem door Alexander Farnese, prins van Parma, was ontraden.

Oude drukken

[Het gevecht tusschen Rymenant ende Mechelen in Brabandt ... 1578]. - [S.l. : s.n.], [1645]. - 1 krt. ; 25×32 cm Kaart van: Rijmenant, België. - Geëtst door F. vanden Wyngaerdt. - Uit: Strada, 1647. - Muller, Historieprenten, 789. - Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis. Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 78 N 202.

[Revocatio exercitus catholici ad Rimenantam io Austriaco gubernatur 1578]. - [S.l. : s.n.], [1647]. - 1 krt. ; 30×42 cm. Kaart van: Rijmenant, België. - Geëtst. - Uit: Strada, 1647. - Muller, Historieprenten, 788. -Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis. Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 78 N 201.

Literatuur

A. Reydams, `De slag van Rijmenam 1578', Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 5 (1894)