Roeselare / Rousselare

 

De dekenij Roeselare (1609-1649) : bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het bisdom Brugge / Marc Therry. - Leuven : Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1983. - 271 p. : krt. ; 24 cm. - (Publikatie / Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis ; nr. 67) Met lit.opg.: p. [12]-23. - Met reg.

Enkele gegevens over protestantsgezinden uit het Roeselaarse tijdens de 17de eeuw / [door] M. Therry. - Leuven : Departement Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te Leuven, 1981. - p. 31-54. ; 24 cm. - (Historica Lovaniensia ; 109) Bandtitel. - Overdr. uit: Rollariensia ; XII (1980), p. 31-54.

Schets eener geschiedenis van de stad Rousselare / Frans de Potter. - Roeselare : Geschied- en oudheidkundig genootschap van Roeselare en Ommeland, 1975. - XIII; 375 p. : krt., ill. ; cm. Fotomech. herdruk van de uitg.: Rousselare, 1875.

De Beeldenstorm / J. Scheerder. - Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 31-33

Geschiedenis van de stad Roeselare vanaf de oudste tijden tot heden / B. H. Dochy. - Roeselare : Roeland, 1949. - 351 p. : ill en 2 bijlagen. ; 27 cm. Uitg. t.g.v. het zilveren jubelfeest der N. V. Bank van Roeselare (19 Dec. 1924-19 Dec. 1949).

Schets eener geschiedenis van de stad Rousselare / Frans de Potter. - Roeselare, 1875. - 375 p. : ill. ; 24 cm

Omstandig verhael der religieberoerten en kerkschendingen binnen en omtrent de stad Rousselare (1566), uitgegeven door A. van den Abeele, in: Oud en nieuw : historische, letterkundige en wetenschappelijke uitgaaf. - Jrg. 3 (1867) (Gent : Vyt, 1865-....)