​Saint-Ghislain

Plaats ten westen van Bergen.Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 154.


Literatuur


Lodewijk van Nassau : een leven gewijd aan de Nederlanden / Pieter Johannes van Herwerden. - Assen : Van Gorcum, 1939. - 204 p., [6] p.pl. : ill., portr. ; 22 cm. - (Van Gorcum's historische bibliotheek ; 20), p. 162.

Histoire de la ville de St. Ghislain contenant tout ce qui s'est passé de plus curieux depuis son origine : la liste des Abbés et leurs faits principaux, avec une ample description des sieges, des ruines, des rétablissemens, des fondations et autres evenemens très-surprenans / Gilles-Joseph de Boussu. - Mons : Varret, 1737. - xx, 309 p. ; 18 cm. Reg.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 1715

Cort verhael vande victorie die den Heere heeft ghelieft den volcke van mijn Heeren den Staten te verleenen, ouer de stadt van Eyndhouen nu den viien. september [1581] lestleden : midtsgaders het innemen van der stadt ende sterckte van S. Gileyn in Henegouwe, oock gheschiet den viien. septembris voorseyt. - T'Hantvverpen : by Anthoni Tilens inden gulden Struys, 1581. - 7 p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1581: 9