Scherpenheuvel

 

Literatuur

Filips Willem, prins van Oranje, heer van Diest, 1554-1618 /Michel Van der Eycken red. Met bijdragen van Miet Adriaens, Ziggy Adriaensens, Hans Cools, Gustaaf Janssens, Johan Van der Eycken, Michel Van der Eycken, Petra Vanhoutte. - Amsterdam : Amsterdam University Press. - 196 p. : gekleurde ill. ; 20 p. ISBN 978 94 6298 853 8.​ Hierin o.a.: Het mirakel Scherpenheuvel, pp. 106-111.

Scherpenheuvel-Montaigu : un sanctuaire pour une politique emblématique / Luc Duerloo. In: XVIIe siècle : bulletin de la 'Société d'Etude du XVIIe Siècle', ISSN 0012-4273: vol. 60 (2008), afl. 3 [= 240] (juil-sep), pag. 423-439.

Luc Duerloo, 'Scherpenheuvel: de basiliek. Het geloof der vaderen', in: België, een parcours van herinnering / onder red. van Jo Tollebeek (hoofdred., Geert Buelens ... [et al.]. - Amsterdam : Bakker, 2008. - 2 dl. : I, 124-135

A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt / Margit Thøfner ; [ed. Herman Roodenburg ... et al.]. - Zwolle : Waanders, cop. 2007. - 376 p. : ill. ; 25 cm. -  (Studies in Netherlandish art and cultural history, ISSN 1872-9932 ; vol. 7). Met index, lit. opg.. ISBN 90-400-8295-2 geb. ISBN 978-90-400-8295-5 geb. Chapter XI deals with Scherpenheuvel.

Scherpenheuvel : het Jeruzalem van de Lage Landen / Luv Duerloo, Marc Wingens. - Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 29 cm. Met lit. opg. ISBN 90-5826-182-4 geb.

Verloren schapen, schurftige herders : de helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620) / Eddy Put, Craig Harline. - Leuven : Davidsfonds ; Nijmegen : SUN, cop. 2002. - 287 p. : ill., krt. ; 24 cm. Nederlandstalige versie van: A bishop's tale : Mathias Hovius among his flock in seventeenth-century Flanders. - Cop. 2000. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-5826-155-7 (Davidsfonds) ISBN 90-5875-063-9 (SUN). Hierin een hoofdstuk over de opkomende devotie in Scherpenheuvel.

Scherpenheuvelbedevaarten uit Noord-Brabant, in het bijzonder de (doods)kistprocessie van Breda / Charles Caspers en Marcel Gielis. - Delft : Eburon, 2001. - p. 115-148. : ill. ; 24 cm. In: Van tweeën één : kerk en West-Brabant door de eeuwen heen / onder red. van P.H.A.M. Abels (eindred.) ... [et al.]. - ISBN 90-5166-869-4.

Scherpenheuvel, oord van vrede : ontstaan van de bedevaartplaats, beschrijving van koepelkerk en kunstschatten / A. Lantin. - Retie : Kempische Boekhandel, 1971. - 287 p., [80] p. pl. : ill. ; 21 cm. Met lit. opg., index.

Scherpenheuvel, oord van vrede : ontstaan van de bedevaartplaats, beschrijving van koepelkerk en kunstschatten / [door] A. Lantin. - Retie : Kempische Boekhandel, 1971. - 288 p., [LXXX] p. : ill. ; 21 cm Index.

Scherpenheuvel : basiliek en gemeente in het kader van de vaderlandse geschiedenis / door A. Boni. - Antwerpen [etc.] : Standaard-Boekhandel, 1953. - 239 p. : ill. ; 28 cm. Met lit. opg. - Reg.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel / door J.Fr. Pallemaerts. - Antwerpen : Altiora, 1946-.... - ...dl. ; 22 cm

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel / door J.Fr. Pallemaerts. - Mechelen : Ryckmans, 1934. - 55 p. : ill. ; 23 cm

Notre-Dame de Montaigu : monographie religieuse / par A. van Weddingen. - 2me éd. - Paris [etc.] : Palmé [etc.], 1879. - 265 p. ; 19 cm

Het nieuw Scherpenheuvels trompetjen, uytblaezende verscheyde Geestelijke Liedekens, tot meerder eere Gods, en der Alderheyligste Maegd en Moeder Gods Maria / by een verzaemeld doór J.B.V. ; van nieuws overzien, en merkelyk verbeterd. - 2e druk. - t'Antwerpen : De Vos, [1764]. - 24 p. ; 14 cm.

Gheestelycke herders-dichten, behelsende Brusselsche Bee-vaert, Bethlem, Scherpen-heuvel : genvcht met vrucht ... / door I.A. Cools. - Tot Brvssel : By Jan Mommaert .., 1629. - [4], 110 p. : ill. ; in-12

Ivsti LipsI Diva sichemiensis, siue Aspricollis: noua eius beneficia & admiranda. - Antverpiæ : ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum, ÿ& viduam Ioannis Moreti, ÿ& Io. Meursium, 1620. - [VIII], 69, [10] p. : vignet. ; in-4. Oorspr. uitg.: 1605. - Bibl. belg. L 395.

Histore miracvlevse de nostre Dame de Mont-aigu en Brabant / escripte en Latin par Juste Lipse ; traduicte en François..... par vn des professeurs ; à la fin est adiousté vn abbrégé des choses plus remarquables, arriuées en diuers lieux.... par les images faictes du chesne de la mesme nostre Dame de Sichem. - A Tovrnon : pour Guillaume Linocier, 1615. - lix, 422 p. ; 15 cm. Oorspr. titel: Diva Sichemiensis. - 1605.

Ander mirakelen van Onse Lieve Vrovvve op Scherpen-heuuel, gheschiet voor een deel zedert den lesten druck van den jare 1613 / vergadert door Philips Numan ... - Tot Brvessel : by Huybrecht Anthoon, 1617. - 1e gedeelte ongepagineerd, 60 p. ; 16 cm

Mirakelen van Onse Lieve Vrovwe, ghebevrt op Scherpen-heuuel, zedert den lesten boeck daeraff buytghegheuen, met eenighe andere die eerst onlancx tot kennisse zijn ghecomen / by een vergadert door Philips Numan ... - Tot Brvessel : by Rutgeert Velpius ende Huybrecht Anthoni, 1614. - xx, [47] p. ; 16 cm

Predicatie ghepredickt by Den bisschop van den Bosch, op den aflaet, ghesonden vanden alderheylichsten Vader, den Paus van Roomen, daer ooc in verhalende een mirakel van de Vrou van Scherpen-Heuvel. - Buyten Boxtel : by Daniel Franck, anno 1611. - [4] p. : ill.

Ivsti Lipsi diva Sichemiensis siue Aspricollis : noua eius beneficia & admiranda. - Antverpiæ, : ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1606. - [8], 69, [11] p. ; in-4. Bibl. belg. L 394.

Justi Lipsii Diva Sichemiensis sive Aspricollis : nova ejus beneficia & admiranda. - Antverpiae : Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1605. - [VIII], 69, [X] p. : ill. ; .. cm. A.h. eind colofon en dr. merk. - Met titelvignet.

Historie vande mirakelen die onlancx in grooten getale gebeurt zyn, door die intercessie ende voorbidden van die H. Maget Maria : op een plaetse ghenoemt Scherpen-heuvel by die stadt van Sichen in Brabant. - 2e ed. - Loven, 1604. - in-8