​Sint-Anna ter Muiden

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 254-255.

Literatuur​

St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve / door H.Q. Janssen. - Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - viii, 264 p. : ill. ; 23 cm