Tongerlo

(plaats en abdij)

 

 

De abdij van Tongerlo : gebundelde historische studies / door L. C. Van Dyck. - Averbode : Praemonstratensia VZW, 1999. - xvi, 671 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca analectorum praemonstratensium ; fasc. 19)

Franciscus Augustinus Wichmans (1596-1661) : kanunnik, zielzorger en abt van de norbertijnse abdij van Tongerlo ten tijde van de vroege Katholieke Reformatie / F.J.M. Hoppenbrouwers.  In: Analecta praemonstratensia, ISSN 0517-6735: vol. 70 (1994), afl. 3-4, pag. 226-293; vol. 71 (1995), afl. 1-2, pag. 96-149. Met samenvatting in het Frans.

De premonstratenzer abdijen van Tongerlo en Berne / G.J.W. Steijns. In: Tilburg : tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, ISSN 0168-8936: vol. 2 (1984), afl. 3, pag. 4-6.

Tongerlo : een abdij van Norbertijnen : 1130-1980 : een kijk- lees- en luisterboek / [tek. P. Bortier, foto's h. Sibbelee et al. ; ten geleide Joost M. Boel]. - Tongerlo : Norbertijnenabdij ; Westerlo : De Oude Linden, 1980. - 80 p. : ill. ; 24 cm + grammofoonplaat (33 t. stereo ; 18 cm.)

Tongerlo door de eeuwen heen / door M.H. Koyen. Premonstratenzer leven en spiritualiteit / door L.C. Van Dyck. - Westerlo : Norbertijnenabdij Tongerlo, 1973. - 95 p. : ill. ; 24 cm. Aan de kop van de titelp.: Kennismaking met de abdij Tongerlo. - Rugtitel: Tongerlo.

Prins Willem van Oranje : het Orangisme in de abdij van Tongerlo en in de heerlijkheid Essen-Kalmthout. - Essen : De Spycker, [1967]. - 93 p. : ill. ; 23 cm

Catalogus van de tentoonstelling de abdij van Tongerlo in schrift en beeld : 11-28 juni 1966 / uitg. België. Ministerie van Nationale opvoeding en cultuur. Algemeen Rijksarchief. - [Brussel] : Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, 1966 (Brussel : Algemeen Rijksarchief). - 94 p. ; 21 cm. Omslagtitel : Tentoonstelling 11-28 juni 1966 : catalogus de abdij van Tongerlo in schrift en beeld.

De Blijde Inkomst van 1356 in het abdijarchief te Tongerlo / M.H. Koyen. In: Anciens pays et assemblées d'États : études = Standen en landen : wetenschappelijke bijdragen: vol. XIX (1960), pag. 3-13.

De oorkonden der abdij Tongerloo / tekstpublicatie door M.A. Erens ; Commissie voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen der provincie Antwerpen. - Tongerloo (Antw.) : St.-Norbertusdrukkerij, 1948-1958. - 4 dl. ; 31 cm. Dl. 3 en 4 o.d.t.: De oorkonden der abdij Tongerlo. - Dl. 4: tekstpublicatie door M.A. Erens en H.M. Koyen. - Bevat ook franse en latijnse tekst. - Met lit. opg. en index.

De boeken van Tongerloo in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage / L. Brummel. In: Het boek : tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, ISSN 0774-9465: vol. 24 (1936/37), pag. 193-210. Ook verschenen in: Handelingen van het wetenschappelijk Vlaamsch congres voor boek- en bibliotheekwezen, 4 (1936), p. 71-89.. - In gewijzigde vorm ook verschenen in: Miscellanea libraria: opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver [L. Brummel] aangeboden door vakgenoten en vrienden. - 's-Gravenhage: Nijhoff, 1957, p. 151-168, [1] bl. pl., ill..

Tongerloo en 's-Hertogenbosch : de dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 / Ambrosius Erens. - Tongerloo : Drukkerij der Abdij, 1925. - XLIV, 382 p. : ill. ; 26 cm. - (Vlaamsch historisch boekenfonds ; 2). Proefschrift Leuven - Zede- en geschiedkundige wetenschappen.

De H. Siardus en zijne reliquieen ter Abdij Tongerloo 1617-1917 / door Ambr. Erens. - Tongerloo : Drukkerij der abdij, 1917. - 113 p. : portr. ; 18 cm

Een priester-martelaar, of Levens- en lijdensschets van den eerbiedwaardigen Petrus Janssens van Calmpthout, pastoor te Haaren en kanunnik-regulier der abdij van Tongerloo / door J. Sauter. - Brecht : Braeckmans, 1910. - 55 p. : ill. ; 24 cm

Inventaire des archives de l'abbaye de Tongerloo : reposant aux archives de l'état à Anvers / par Jules Vannérus. - [S.l. : s.n.], 1909 (Louvain : Imprimerie P. Smeesters). - 50 p. ; 25 cm. Met index.

Tongerloo's kloostergemeente te 's-Hertogenbosch : 1578-1584 / [Fr. Waltman van Spilbeeck]. - [S.l. : s.n.], 19XX. - p. [243]-250. ; 24 cm

Les martyrs de Tongerloo au XVIe siècle les VV. Pierre Janssens, Arnould Vessem, Henri Bosch, chanoines réguliers de l'Ordre de Prémontré / par I. van Spilbeeck. - Bruxelles : Vromant, 1890. - 16 p. ; 24 cm. Overdr. uit: Précis historiques, 1890.

De abdij van Tongerloo : geschiedkundige navorschingen / door Waltman van Spilbeeck. - Lier : Taymans-Nezy, etc. ; Geel : Biddeloo, 1888. - xii, 651 p. : ill. ; 21 cm. Lit. opg. - Index.