Veere

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 269.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 277.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 1 (I. Abrahamsen).

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. - Hilversum : Verloren, 2009. - 266 p. : ill. ; 25 cm. Met index, lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.

Versekert ende bewaert : de geschiedenis van het archief van de heren van Veere en bronnen voor het onderzoek naar het markizaat Veere / Peter Blom
In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 173-192.. Met lit. opg.

Een boedelinventaris uit 1592 van het huis Laterdael, het Veerse hof van prins Maurits / Paul Rem. In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 153-172.

De Oranjes als markiezen van Veere : hun politieke invloed in Zeeland en de stad Veere 1581-1702 / Simon Groenveld. In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 105-152.

De vorming in 1555 van het markizaat van Veere en de aard en herkomst van de aan het markizaat verbonden goederen en heerlijkheden / Peter Henderikx. In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 61-104.

Ten faveure van Veere en de vorst : de heren van Veere als makelaars in macht tussen zee en vasteland, ca. 1430-1558 / Louis Sicking. In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 27-60. Met lit. opg.

Het markizaat Veere: een relict van het Bourgondische-Habsburgse adelsbeleid / Hans Cools. In: Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700: (2009), p. 11-26.

Borsele Bourgondië Oranje : heren en markiezen van Veere en Vlissingen 1400-1700 / Peter Blom ... [et al.]. - Hilversum : Verloren, 2009. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Amsterdamse historische reeks. Grote serie, ISSN 0929-9769 ; dl. 35). Met lit. opg. ISBN 978-90-8704-005-5

The last straw : trade contacts along the North Sea coast : the Scottish staple at Veere / V. Enthoven. In: The North Sea and culture (1550-1800): (1996), p. 209-221.

Veere : vier eeuwen markiezaat / door P.H. Damsté. - 2e dr. - De Bilt : Patist en Zoon, 1961. - v, 78 p. : ill. ; 21 cm. Met lit. opg.

W. Lampen, 'Les clarisses de Vere en exil', Collectanea franciscana 12 (1942) 66-70

The Scottish staple in the Netherlands : an account of the trade relations between Scotland and the Low Countries from 1292 till 1676, with a calender of illustrative documents / M.P. Rooseboom. - The Hague : Martinus Nijhoff, 1910. - XIV, 237, CCXLV p. : ill. ; 25 cm. Index: p. 233-246. - Boek wordt verfilmd.

The Scottish staple at Veere : a study in the economic history of Scotland / by the late John Davidson and Alexander Gray. - London [etc.] : Longmans, Green, and Co., 1909. - X, 453 p. : ill. ; 24 cm. Met lit.opg. en index.

Kort overzigt van het ontzet van Middelburg door de burgerij van Vlissingen en Veere, met hulptroepen van Prins Willem I, 20 February 1574 / uit de beste bronnen geput door N. Bal Snijders. - Middelburg, 1874. - in-8. Ook beschikbaar in microvorm.

J. van der Horst, 'Kerkelijk Veere', in: De Katholiek 46 (1864) 82-101, 210-225, 267-300; 47 (1965) 173-197; Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 25 (1900) 424-452; 26 (1901) 47-69, 161-199, 341-369.

De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de Hervorming in Zeeland en bijzonder in de stad Vere in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de Hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven : of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere op den 1sten Julij MDCCCXXVII, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt / door J. Renier. - Middelburg : Abrahams, 1827

Oude drukken

Tweehonderdjarig jubel-feest der Nederlandshe vryheid, of Plegtige redenvoeringe ter gedagtenisse der afwerpinge van het Spaansch juk : uitgesproken in de Groote Kerk ter Veere op den III van bloeimaand MDCCLXXII ... met eenige bylagen / Josua van Iperen. - Middelburg : Pieter Gillissen, 1772. - VII, 204 p. ; in-8. Op het titelbl. abus.: Nederlandshe.