​Veurne


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 237.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 313.​


Literatuur 

Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne / door F. de Potter, E. Ronse, P. Borre. - Kortemark, Handzame : Familia et Patria, 1982. - 2 dl. : ill. ; 23 cm + 2 kaarten. Fotomech. herdr. van de 1e uitg.: Gent, 1873-1875.

De Beeldenstorm / J. Scheerder. - Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 26-28.

Geschiedenis der stad en kastelnij van Veurne / door Frans de Potter, Edmond Ronse en Pieter Borre. - [S.l. : s.n.], 1873-1875 (Gent : Annoot-Braeckman). - 2 dl. : ill. ; 23 cm + 2 kaarten

Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht / door Pauwel Heinderycx ; uitgeg. door Edmond Ronse. - Veurne : Bonhomme, 1853-[1857]. - 4 dln. in 2 bdn. ; 31 cm. - (Recueil de chroniques, publ. par la Soc. d'émul. de Bruges ; 1re sér.)

Costumen ende usantien van 't princelick leen-hof vander burch van Veurne. - Tot Gendt, : by Petrus de Goesin ..., 1774. - [2], XXVIII p. ; in-8