Vlaanderen

Flandre, Flandres, Flandern, Flandes

Over vrybuters en quaetdoenders : terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw) / Tim Piceu. - Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2008. - 293 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-5826-535-7

Villes de Flandre et d'Artois (900-1500) / Alain Derville. - Villeneuve d'Ascq (Nord) : Presses Universitaires du Septentrion, cop. 2002. - 178 p. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations) ISBN 2-85939-718-3

Frans-Vlaanderen verloren : een beeldverslag van de Franse veroveringen, 1635-1677 / [Sébastien de Pontault de Beaulieu]. - [Heruitg.] / Ph. Despriet. - Kortrijk : [Ph. Despriet], 2000 (Kortrijk : N.V. Groeninge). - 256 p. : ill., krt. ; 18×25 cm. Inleiding in het Nederlands, tekst in het Frans. - Oorspr. titel: Les plans et profils des principales villes et lieux considérables du comté de Flandre, avec les cartes générales et les particulières de chaque gouvernement. - Reg.

Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en in de heerlijkheid Mechelen : de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572) / door Peter Stabel, Filip Vermeylen. - Bruxelles : Academie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, 1997

'Frontier Steden en Sterckten' : vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 / P. Stockman, P. Everaers. - 1e dr. - Hulst : De Maelstede, 1997

De overheidspolitiek ter bestrijding van de Reformatie in Vlaanderen in de de zestiende eeuw voor de Beeldenstorm: een verhaal van en koud blazen / Johan van de Wiele. In: Beleid en bestuur .... / H. Soly, R. Vermeir, ed.: (1993), p 415-422

The Irish Military Community in Spanish Flanders, 1586-1621 / Grainne Henry. - Dublin, 1992

De tweede opstand : geuzenlandgangen en soldatenfoulen in het kustgebied van noordwest-Vlaanderen, 1572-1576 / door A.R. Bauwens. - [Aardenburg] : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 1989

Geuzen in de Westhoek : het epicentrum van de beeldenstorm / Roger A. Blondeau. - Gent : Reinaert-Het Volk, [1988]

Vlaanderen tussen Spanje en Oranje : Willem de Zwijger en de Lage Landen in de zestiende eeuw / Johan Decavele. - Gent : Stadsarchief en Museum Arnold Vander Haeghen, 1984. - 107 p. : facs., ill., krt., portr. ; 23 cm. Tentoonstellingscatalogus. - Lit. opg.: p. 106.

De woelingen der watergeuzen in het Vlaamse kustgebied : een onderzoek naar hun acties in de Vier Ambachten en de gevolgen daarvan tussen 1572 en 1576 / A.M.J. de Kraker. - Hulst : De Vier Ambachten, 1981

Vlaanderen in 1576 : revolutionair of reactionair? / P. van Peteghem. - Gent : Rijksuniversiteit Gent, 1976
Overdr. uit: Tijdschrift voor geschiedenis ; (1976), p. 335-357

De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565) / door Johan Decavele. - Brussel : Academie voor Wetenschappen, Letteren, en Schone Kunsten van Belgie, 1975

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. - 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. - Met lit.opg.
VII: Het begin van het offensief tegen de Vlaamse provinciën (1582). - 1957. - 28 p. ; 26 cm. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 20, nr. 2)
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 20: 2

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. - 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. - Met lit.opg.
VI: Van na de verovering van Maastricht tot het begin van het groot offensief tegen de Vlaamse provinciën 1579-1582. - 1957. - 22 p. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 19, nr. 1)
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 19: 1

Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven in W. Vlaanderen. - Brugge : Verbeke-Loys, 1926-1927. - 3 dl. ; .. cm

Vlaanderen voor en tijdens het bewind der Geuzen : eenige bladzijden uit de geschiedenis der XVIe eeuw / door Theodoor Sevens. - Kortrijk : E. Beyaert, 1888

Bescheiden, aangaande de Kerkhervorming in Vlaanderen / uitg. door H.Q. Janssen. - Utrecht : Kemink, 1877. - 85 p. ; 24 cm. - (Werken der Marnixvereeniging ; serie 3, dl. 3)
Met index. - Ook beschikbaar in microvorm.

Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime 1560-1570 : documents originaux / Ed. de Coussemaker. - Bruges : Aimé de Zuttere successeur de Van de Casteele-Werbrouck, 1876. - 4 dl. : ill. ; in-4. - (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre publié par la Société d'émulation de Bruges). Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre publié par la Société d'émulation de Bruges.
Plaatsingscode UB Leiden: 492 B 18-21

Vlaanderen in 1570 : eene schets, hoe men er voor de Hervorming leefde en stierf / door H.Q. Janssen. - Harderwijk : Bronsveld, 1870. - 18 p. ; 23 cm. - (Voor drie honderd jaren ; jrg. 2, nr. 1)

De kerkhervorming in Vlaanderen : historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden / door H.Q. Janssen. - Arnhem : Swaan, 1868. - 2 dl. in 1 bd. ; 24 cm. Index.

Histoire des troubles religieux au XVIe siècle dans le nord de la France, particulièrement dans la Flandre maritime / C. de Laroière. - Bruxelles, 1863. - 555 p. ; in-8
Plaatsingscode UB Leiden: 428 C 28 (geschenk van de auteur, burgemeester van Bergen, aan De Coussemaker)

Fragments d'une histoire de la réforme dans la Flandre-occidentale au XVIe siècle / par le chanoine C. Carton. - Paris [etc.] : Casterman, 1860. - XXII, 30 p. ; 23 cm. Impressum opgeplakt op omslag. Oorspr. impressum op omslag en t.p.: Bruges : Vandecasteele-Werbrouck.

Fragments d'une histoire de la réforme dans la Flandre Occidentale / par C. Carton. - Bruxelles : La Belgique, 1858. - 26 p. ; xx cm. Overdr. uit: La Belgique, 1858.

Aperçu sur l'histoire de la Réformation dans la Flandre Française, avec deux épisodes de martyres de 1556 et 1566, suivis d'une note sur l'état actuel de l'Église réformée de Lille / par C.-L. Frossard. - Paris : Librairie de Grassart [etc.], 1857. - 23 p. : ill. ; 25 cm. Overdr. uit: Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français ; 5e année, no. 12 (Avril 1857).

Histoire des Gueux-des-Bois / écrite par Charles Wynckius ; publ. par F. van de Putte. - Bruges : Vandecasteele-Werbrouck, 1841. - XII, 107 p. ; 30 cm. - (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre-Occidentale. 2me série, chroniques générales de la province). Titelpag. ook in Latijn: Geusianismus Flandriae Occidentalis. - Index.
Plaatsingscode UB Leiden: 404 B 4