Vlissingen

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 266-267.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 274-275.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 1 (I. Abrahamsen).

 

Literatuur

'Opgegaan in vlammen' : de Waalse Kerk van Vlissingen of de L'Eglise Wallonne de Flessingue van 1572 tot 1825 : geschiedenis van de Waalse Kerk, de Franse scholen en de mensen die daarbij betrokken waren / C.J.K. Steutel ; voorwoord Roger-L. Dewandeler. - [Vlissingen] : Cees Steutel, 2015. - 165 pagina's : illustraties ; 25 cm
Omslagtitel: De Waalse kerk van Vlissingen / Cees Steutel. - Voorwoord in het Frans en Nederlands. - Met literatuuropgave. ISBN 978-90-90-28904-5 (gebonde
De Waalse kerk te Vlissingen of de l´Eglise Wallonne de Flessingue van 1592 tot 1825 / Cees Steutel. - Vlissingen : [s.n.]. - ill. In: Den spiegel = ISSN 0921-982X: vol. 26 (2008), afl. 2, pag. 24/34.
 

De heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400-1700 / red.: Peter Blom, Peter Henderikx, en Gerrit van Herwijnen. - Hilversum : Verloren, 2007. - ... p. : ill. ; .. cm. ISBN 978-90-8704-005-5

Vesting Vlissingen : een veranderende vormgeving door de eeuwen heen / Hans Sakkers. - Middelburg : Stichting Bunkerbehoud, 2004. - 143 p. : ill. ; 24×31 cm. - (St ; 28). Met lit. opg. ISBN 90-809104-1-4

Oproer in Vlissingen op 28 augustus 1570 / A. Tramper. In: Den spiegel, ISSN 0921-982X: vol. 16 (1998), afl. 1, pag. 3-5.

De bewogen geschiedenis van Vlissingen tussen 1500 en 1750 / door Ludo F. Dert. - [2e] gew. dr. - Barendrecht : Dert, [1995]. - 61 p., [13] bl. pl. : ill., tek. ; 30 cm. 1e dr.: 1994. - Met lit. opg. ISBN 90-802920-1-X

Bartolomeo Campi successor to Francesco Paciotto in the Netherlands : a different method of designing citadels: Groningen and Flushing / Charles van den Heuvel
In: Architetti e ingegneri militari Italiani all'estero dal XV al XVIII secolo: (1994), p. 153-167. Met samenvatting in het Italiaans.
Plaatsingscode UB Leiden: DOUSA 55 97 23

"'t Zeeuwse bloet bijt vyerigh op het Speck": Vlissingen ontzet. Maerten Frank Bestebens "Vlissinghen geus" (1646) en een achttiende-eeuwse bewerking van Simon Rivier / Wouter Abrahamse.. In: De Zeventiende Eeuw: vol. 10 (1994), pag. 181-189

Vlissingen, 6 april 1572 / geschreven door Aafke Rodenhuis; met ill. van Cees van der Burght. - Vlissingen : Stichting Vesting Vlissingen, cop. 1991. - [28] p. : ill. ; 15×22 cm

Oude vestingplattegronden van Groningen, Vlissingen en Groenlo in Spaans bezit / door H. P. Deys In: Stichting Menno van Coehoorn Jaarboek , ISSN 0921-0989: (1988-1989), pag. 15-26. Met lit.opg.

De Middelkerk te Vlissingen. Een protestantse kerk uit 1585 / C.P. Krabbe In: Kunstlicht : informatief subfaculteitsblad van de Afdeling Kunstgeschiedenis en Archeologie van de Vrije Universiteit, ISSN 0921-5026: vol. 9 (1988), afl. 2-3, pag. 38-41.

Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen / M.P. de Bruin. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 36 (1986), pag. 172-185.

Gerestaureerd: Aankomst van Frederik van de Palts en zijn gemalin Elisabeth Stuart te Vlissingen, 29 april 1613, door Hendrick Cornelisz. Vroom (1566-1641) olieverf op doek, 203 x 409 cm., 1623 : [tentoonstellingscatalogus Haarlem], Frans Halsmuseum, 10 december 1983 t/m 22 januari 1984. - Haarlem : Frans Halsmuseum, 1983. - 20 p. : ill. ; 23 cm. - (Kijken in Frans Halsmuseum, De Hallen. Extra ; nr. 9)

De Acta van de kerkeraad te Vlissingen 1579-1581 / Bewerkt door P. Scherft. In: Nationale Synode Middelburg: (1981), p. 236-251.

Vlissingen heeft gekozen / N. Veldhuis. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 22 (1972), pag. 40-46.

De vesting Vlissingen / Y. Meeter. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 22 (1972), pag. 113-123.

Het wonder van Vlissingen / P.J. Meertens. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 22 (1972), pag. 63-67.

Vlissingen 1585-1616 / M.P. de Bruin. In: Zeeuws tijdschrift, ISSN 0166-5154: vol. 22 (1972), pag. 52-61.

Vlissingen 1572-1972 / [bijdrn. van André Oosthoek e.a.]. - Vlissingen : [s.n.], 1972. - 87 p. : ill. ; .. cm. Overdr. uit: Zeeuws tijdschrift, jrg. 22, 1972. no. 2.

Robert Sidney, gouverneur van Vlissingen 1588-1616 / M.P. de Bruin. In: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, ISSN 0166-459X: (1968), pag. 49-56.

Ter ere van Veere en Vlissingen's Roem / C.J.W. van Waning. In: Marineblad, ISSN 0025-3340: vol. 73 (1963), pag. 843-868.

Het Prinsenhuis te Vlissingen / J. den Hoed In: Bulletin & Nieuws-bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond : zesde serie, ISSN 1381-1576: s 6., vol. 15 (1962), pag. kol 337-348.

De wapensmid van Vlissingen : een verhaal uit het jaar 1572 / P. de Zeeuw J.Gzn. ; [illustraties van Ben Horsthuis]. - Utrecht : De Banier, [196-?]. - 125 p. : zw. ill. ; 18 cm. - (Banier pocketboeken voor de jeugd) Datering: niet in Brinkman, schatting.

Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, 1577-1587 / door H.G. van Grol. - Vlissingen : Van de Velde, 1936. - 240 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met index.

Een samenzwering tegen Prins Willem van Oranje en Vlissingen door Vlissingsch oud-schepen in 1584 / H.G. van Grol. - [S.l.], [ca. 1934]. - in-8. Overdr. uit: De Vlissingsche courant van 7, 11 & 16 juli 1934.

De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling / door H.G. van Grol. - Vlissingen : Van de Velde, 1931. - VIII, 63 p., [1] p. pl. : ill. ; 27 cm

Onder de geuzen : (Vlissingen in 1572) / door P. Louwerse ; met illustraties van J.J.R. de Wetstein Pfister. - 5e herz. dr. - Leiden : A.W. Sijthoff, [1925]

Vaderlandsch zangspel "Vlissingen kiest des Prinsen zijde" 6 april 1572 / / tekst van P. Landsman ; muziek van M.H. van 't Kruys ; [klavieruittreksel]. - S.l.: s.n, [20e eeuw]. - 66 p. ; 27 cm Koptitel. - Tekst in Nederlands. [1922?]

Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen van de overgave van Middelburg tot na de Pacificatie van Gent : een bijdrage tot de geschiedenis der kaapvaart in de eerste jaren van den 80 j. oorlog) / H.G. van Grol. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ISSN 0920-5284: rks5, vol. 4 (1917), pag. 1-46.

Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen 1575-1577 / door H.G. van Grol. In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, (gevestigd te Utrecht): (1916), pag. 235-370.

De krijgsbuit van de verovering van Middelburg door Prins Willem in Februari 1574 / H.G. van Grol. - [S.l.], [ca. 1915]. - in-12. Overdr. uit: Middelb. courant ; (febr. 1915).

De weezen van Vlissingen of, Hoe onze Republiek onafhankelijk werd : een verhaal uit het derde tijdperk van den tachtigjarigen oorlog / door P.J. Andriessen. - 7e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij, [ca. 1910]. - VIII, 184 p., [4] bl. pl. : zw. ill. ; 23 cm. Ill. van A. Ronner. - Datering: niet in Brinkman. 6e dr.: 1900. Schatting gebaseerd op reclame in andere uitg. en bandontwerp: ca. 1910. - 1e dr.: Amsterdam : G.W. Tielkemeijer, 1861. - Digitaal beschikbaar.

Vlissingen in 1572, of "oog om oog en tand om tand" : geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland / door P. Louwerse. - 4e, verb. dr. - Leiden : Sijthoff, [1907]. - 258 p. : zw. ill. ; 21 cm 1e dr.: 1871.

De weezen van Vlissingen, of Hoe onze Republiek onafhankelijk werd : een verhaal uit het derde tijdperk van den tachtigjarigen oorlog / door P.J. Andriessen ; [ill. van A. Ronner] ; [voorbericht bij de 5e dr. van de auteur]. - 6e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff, [1900]. - VIII, 184 p., [4] bl. pl. : vignet, zwart-wit ill.; in de tekst gesigneerd met A.R., op 4 bl. met A. Ronner. ; 23x16 cm. De historische verhalen van P.J. Andriessen; dl. III.

Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem van der Os ... / [samengest. door F. Nagtglas]. - [S.l. : s.n.], 1891 ([Middelburg] : J.C. en W. Altorffer). - XII, 216 p. : portr. ; 26 cm. Ook beschikbaar in microvorm.

Vlissings eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vryheid, den VI. van Grasmaand, MDCCLXXII. / Beschreven door Jan Jacob Brahe .... - Vlissingen : Thomas Corbelyn, 1773. - XXII, [2], 280 p., [8] bl. pl. : ill. ; 8-o. Impr.: Te Vlissingen, By Thomas Corbelyn, Boekverkoper. MDCCLXXIII. - Bevat verschillende naamlijsten m.b.t. Vlissingen.

Dissertatio historico-juridica inauguralis, sistens defensionem civitatis Vlissinganae, anno MDLXXII, in libertatem se vindicantis, quam, favente summo numine, ex authoritate magnifici rectoris Joannis Henrici Voorda ... pro gradu doctoratus, summisque in utroque jure honoribus & privilegiis rite ac legitime consequendis, placide examinandam eruditis offert Nicolaas Cornelis Lambrechtsen ad diem XVII. Junii MDCCLXXIII .... - Trajecti ad Rhenum : ex off. Abrahami van Paddenburg, acad. typogr., 1773. - [IV], 83, [XI] p. : ill., 25 cm. Proefschrift Utrecht.
Plaatsingscode UB Leiden: 1152 B 14

The history of the marquisate of Veere and Flushing: From its first origine to the present time. Containing an account of his most serene highness the prince of Orange's right and title to it. With a narrative of the proceedings of their noble mightinesses the States of Zealand, with regard to that marquisate since the death of king William III. - London : sold by T.Cooper, 1741. - [2], 85, [1] p. ; in-8. - ÿÛ1 A-L 8 M 4 (-M4, blank?)
Plaatsingscode UB Leiden: 394 E 26

Discovrs de la deffaicte des Anglois et Holandois par le prince de Parme, deuant la ville de Flecingue, le vingtdeux-iéme de Ianuier dernier, et de la grande armée nauelle du roy d'Espagne, de combien elle est composee de voilles, et de tout ce qu'elle à faict du depuis qu'elle est sur mer. - Rouen : Pierre Courant, 1588. - 8 p. ; 16 cm. Petit 499.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 770

 

Kaarten

11: Vlissingen in Zelandia. - Den Haag] : Stichting Menno van Coehoorn
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 010-15-015 (11)

Filissinga. - Schaal [ca. 1:4.500] ; . - [Amsterdam: s.n., 1625]. - 1 kaart. : kopergravure. ; 22,5 x 29,5 cm. Verschenen in: L. Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi. 1582 tot 1613. - Legenda.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN 011-14-025