Zaltbommel 

 

H. Hoet, Kaart van Zaltbommel met profiel en wapen, pentekening, ca. 1648. Bijzondere Collectie UB Leiden.

 

Afbeeldingen

Anoniem, De belegering van Bommel door Mendoza en de verdediging door prins Maurits in 1599, gravure. Uit Orlers, De Nassausche Laurencrans. Bijzondere Collectie UB Leiden.

Kaart

[Bommelia obsessa ab Hispanis, Exercitus Duce Francisco de Mendoza Arragoniae Admirante. Conservata armis Ordinum Blegicae Foederatae Ductu Principis Mauritii Nassavii Anno 1599]. - [S.l. : s.n.], [1649]. - 1 kaart. ; 42×52 cm. Kaart van: Zaltbommel, Nederland. - Kopergravure. - Uit Blaeu Stedenboek, Lat. uitg. 3e dr. (met sign. L)
Plaatsingscode UB Leiden:  COLLBN Port 10 N 49 
 

Obsessi apud Bommeliam Hispani an. 1585. - [S.l. : s.n.], [1585]. - 1 blad. : kopergrav. ; 28 x 40 cm

Ook in: Famiano Strada, De bello belgico. - Genummerd: 296. - Legenda: A-M. - Atlas van Stolk, nr. 369,1; 861

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 422-423.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 10, 144.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > nr. 127-128 (J.J. van Hasselt, Beschryving van Bommel).

Literatuur

Het Bommelerwaard boek / Sil van Doornmalen ... [et al. ; eindred.: Sil van Doornmalen]. - Zwolle : Waanders ; Zaltbommel : Streekarchief Bommelerwaard, cop. 2008. - 368 p. : ill. ; 17 cm. Uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Streekarchief Bommelerwaard. - Met index. ISBN 978-90-400-8529-1 geb.
Hierin de jaren 1566: Beeldenstorm te Zaltbommel; 1572: verrassing van Zaltbommel door de geuzen; 1574: van juni tot oktober de stad vergeefs belegerd door de Spanjaarden; 1588: Caspar van Baerle rector Latijnse School; mei 1599: opnieuw vergeefs belegerd door de Spanjaarden (Mendoza); 1602: Zaltbommel terug bij Gelderland

De Bommelse geuzen. Twee akten betr. de veroordeling van opstandelingen in Zaltbommel, 1568 / C.J.W. van Meurs. In: Tussen de Voorn en Loevestein : contactblad van de Historische Kring "Bommelerwaard", ISSN 0923-1153: vol. 26 (1990), pag. 49-57.

Classicale acta, 1573-1620. - 's-Gravenhage : Nijhoff [etc.], 1980-.... - .. dl. ; 25 cm
Vanaf 2012 uitg.: Den Haag : Huygens ING. - Uitg. van dl. 2 (1991) en volgende: 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 

Groot, J.H. de, Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen (Zaltbommel 1979).

De blokkade van Zalt-Bommel : dagverhaal van Gasparus de L'Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges; hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 / uitgeg. en toegelicht door H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens. - Arnhem : Gouda Quint, 1925. - 113 p. : ill. ; 25 cm. - (Werken, uitgegeven door Gelre ; no. 16)
Plaatsingscode UB Leiden: G 506 16

De verrassing van Salt-Boemel na 350 jaren herdacht : gedenkboek uitgegeven door het feestcomité. - Zalt-Bommel : Pekelharing, 1922. - 47 p. ; 25 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 1063 C 17

Beschryving der stad Bommel : behelzende in het kort al het geene men omtrent die stad en inwoonders, met opzigt tot desselfs opkomst, aanwas, voorregten, regeeringe ... heeft kunnen uitvinden ... / alles byeen gebragt en met den druk gemeen gemaakt door een Gelders regtsgeleerde. - Te Arnhem : by J.H. Möeleman, 1765. - [4], 279 p. ; in-8. - * 4 A-R 8 S 4
Auteur: Johan Jacob van Hasselt. - Nijhoff / Van Hattum 127. - Nijhoff, no. 127. - Grondsl. bibl. v. Gld. / Gouda Quint (1910) p. 216.De reductie van Bommel, (1572-1602) / door D. Brouwer. - Arnhem : Gouda Quint, 1918. - vii, 96 p. ; 25 cm. - (Werken, uitgegeven door Gelre ; no. 13)
Plaatsingscode UB Leiden: G 506 13 

 

Waerachtich verhael vande stercke belegeringe ende inneminge der machtighe Schantze van S. Andries, ghelegen in Bommeler Weert. gheschiet d. 8. May. anno 1600. - [S.l.] : Ghedruckt nae die Copye uyt Legher in Bommeler-weert 1600, 1600. - 8 p. ; in-8. Knuttel 1125.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 2516 

Schermutsinghen van Bommel. Cort beschrijvinge vande schirmutzelen ende belegering der starcke stadt Bommel. - [Amsterdam], H. Heynricxen, [1599], [1599]. - in-8. - [A]4. TB 4493. - Petit 719.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1100