Antwerpen / Anvers

Zie ook Begrippen - Spaanse Furie.

Digitaal beschikbare werken

Guido Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie : ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577 (Amsterdam/Antwerpen, 1996). Bew. van proefschrift Leuven o.d.t.: Antwerpen in Reformatietijd: ondergronds Protestantisme in een internationale handelsmetropool, 1550-1577. - 1991. Website: DBNL.

Antwerpsch Chronykje, in het welk zeer veele ... geschiedenissen, sedert den jare 1500. tot het jaar 1574. ... omstandig zyn beschreeven. / Door F.G.V. En thans, naar deszelfs ... handschrift, voor de eerstemaal in 't licht gebracht. - Te Leyden, : by Pieter vander Eyk, 1743. - [12], 260 p. ; in-4. - * 4  2* 2  A-2I 4  2K 2
Uitgegeven door Frans van Mieris. - Als oplossing voor F.G.V. worden genoemd: Frans Gerard van Loon (de Kempenaar); F.G. Verhoeven (Cat. P. Cuypers v. Velthoven no 232); Fr. G Ullens (De Potter VI, bibl) en Frater G. Verstock (Doorninck). Website: bibliotheek van de Universiteit Antwerpen.

Literatuur 

Gelukkige stad : de gouden jaren van Antwerpen (1485-1585) / Jan Lampo. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2017, ©2017. - 273 pages : color illustrations, color maps ; 24 cm
Includes bibliographical references (pages [261]-267) and index.
ISBN 94-6298-735-1 ((paperback)) ISBN 978-94-6298-735-7 ((paperback))
Gelukkige stad vertelt wat er gebeurde tussen het eind van Michael Pye's 'Aan de rand van de wereld' en de eerste bladzijde van Geert Maks bestseller 'De levens van Jan Six'. Antwerpen groeide in de 16de eeuw uit tot 'Felix Antverpia', de voornaamste handelsplaats ten noorden van de Alpen, en werd het brandpunt van de 'noordelijke renaissance'. De moderne kunsthandel ontstond, en belangrijke schilders als Quinten Metsys, Pieter Breugel en Frans Floris hadden er hun ateliers gevestigd. De Reformatie gedijde in de 'liberale' handelsmetropool, maar droeg ook bij tot de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. Dramatische episodes als de Beeldenstorm, de Spaanse Furie en een poging tot moord op Willem van Oranje verstoorden het leven van de stedelingen. Antwerpen werd een calvinistische republiek en koos de kant van de Opstand, maar moest in 1585 capituleren voor Alexander Farnese, de veldheer van de Spaanse koning Filips II. De Zeeuwen sloten de Schelde voor de handel, waardoor de helft van de Antwerpse bevolking de stad verliet. Velen van hen trokken naar het Noorden. De bloei van Amsterdam kon beginnen

 

Catholic identity and the revolt of the Netherlands, 1520-1635 / Judith Pollmann. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. - xiv, 239 p. : ill. ; 24 cm. -  (The past and present book series). Includes bibliography (p. [207]-231) and index. ISBN 978-0-19-960991-8 hbk

Antwerp and Brussels as inter-European spaces in news exchange / Paul Arblaster. - p. 193-205. In: The dissemination of news and the emergence of contemporaneity in early modern Europe: (2010), p. 193-205. In: Pt. 3, Inter-European spaces and moments.

Antwerpen versterkt : de Spaanse omwalling vanaf haar bouw in 1542 tot haar afbraak in 1870 / o.l.v. Piet Lombaerde. - Brussel: UPA, cop. 2009. - 192 p. : ill. ; 23×25 cm. Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-5487-626-7

Marnef, Guido, 'Betreurd en/of gevierd? De val van Antwerpen (1585)', in: Jo Tollebeek, Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem, 2009) 130-136

Sixteenth-century Antwerp and its rural surroundings : social and economic changes in the hinterland of a commercial metropolis (ca. 1450-ca. 1570) / Michael Limberger. - Turnhout : Brepols, cop. 2008. - XIII, 284 p. : ill. ; 25 cm. -  (Studies in Europeanurban history (1100-1800) ; 14). This book forms part of the IAP-project 'City and society in the Low Countries' 1200-1800, phase VI, no. 32. - Bew. van proefschrift Antwerpen, 2000. - Met lit.opg. ISBN 978-2-503-52725-3

Hans Cools, 'Antwerpen: het Rubenshuis. Hoe artistieke grootheid wordt opgeroepen', in: België, een parcours van herinnering / onder red. van Jo Tollebeek (hoofdred., Geert Buelens ... [et al.]. - Amsterdam : Bakker, 2008. - 2 dl. : I, 136-149

Marc Carnier, 'Een contrareformatorische stichting: de Antwerpse kapucinessen', in:  Lach : liber amicorum Coppens Herman / red. Michel van der Eycken, Erik Houtman. - Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2007, deel 2, pp. 869-911

A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt / Margit Thøfner ; [ed. Herman Roodenburg ... et al.]. - Zwolle : Waanders, cop. 2007. - 376 p. : ill. ; 25 cm. - (Studies in Netherlandish art and cultural history, ISSN 1872-9932 ; vol. 7). Met index, lit. opg. ISBN 90-400-8295-2 geb.
ISBN 978-90-400-8295-5 geb.

Antwerp & the world : Richard Verstegan and the international culture of Catholic Reformation / Paul Arblaster. - Leuven : Leuven University Press, 2004. - xiii, 303 p. : ill. ; 25 cm. - (Avisos de Flandes ; 9). ISBN 90-5867-347-2

1585 : de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders / Gustaaf Asaert. - Tielt : Lannoo, cop. 2004. - 373 p. : ill., krt. ; 24 cm. - (Vlaming, wie ben je? : hoogtepunten en dieptepunten uit onze geschiedenis ; dl. 2). Met lit. opg., reg. ISBN 90-209-5529-2

Rederijkers en religieuze vernieuwing te Antwerpen in de tweede helft van de zestiende eeuw / G. Marnef. - Amsterdam : Amsterdam University Press. In: Conformisten en rebellen : rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650): (2003), p. 174-188.

Simon Groenveld, `Frederik Hendrik en Antwerpen in 1646. Enkele onbekende, geheime documenten', in: Een vorstelijk archivaris : opstellen voor Bernard Woelderink / [red. J.R. ter Molen ; m.m.v. E. van den Bent ... et al.]. - Zwolle : Waanders, cop. 2003, 134-139

Charles V's religious policy and the Antwerp market: a confrontation of different interests? / Guido Marnef. In: Charles V in context : the making of a European identity: (2003), p. 21-33.

Antwerpen en de jezuïeten, 1562-2002 / Herman Van Goethem (ed.). - Antwerpen : UFSIA, 2002. - 192 p. : ill. ; 30 cm. ISBN 90-9016122-8. Hierin met name het eerste hoofdstuk door Marie Juliette Marinus, `Kampioenen van de contrareformatie', 7-70

Burgemeester in moeilijke tijden : Marnix en het beleg van Antwerpen / Guido Marnef. - Hilversum : Verloren. In: Een intellectuele activist : studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde: (2001), p. 28-36.

Arabische cultuur en Ottomaanse pracht in Antwerpens gouden eeuw / door Alastair Hamilton. - Antwerpen : Museum Plantin-Morenus, 2001. 

Arab culture and Ottoman magnificence in Antwerp’s Golden Age / by Alastair Hamilton. - London : The Arcadian Library ; Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2001. - 134 p. : ill. ; 33 cm. Met lit.opg. en index. ISBN 0-19-714401-2

London, Antwerp and Amsterdam : journalistic relations in the first half of the seventeenth century / Paul Arblaster. In: The bookshop of the world : the role of the Low Countries in the book-trade, 1473-1941: (2001), p. 145-150.

Het voorhuidje van Onze-Lieve-Heer in Antwerpen / Jaap Tigelaar. - Hilversum : Verloren. - (Middeleeuwse studies en bronnen, ISSN 0929-9726 ; dl. 70). In: Hoort wonder! : opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat: (2000), p. 169-175.

Antwerpen Sint-Pauluskerk : historische gids / Raymond Sirjacobs. - 2e volledig herwerkte dr. - [Antwerpen] : VZW Sint-Paulusvrienden, 2001. - 214 p., [1] vouwbl. : ill. ; 24 cm. Titel op rug en omslag: Sint-Pauluskerk Antwerpen : historische gids. - 1e dr.: 1999.
Plaatsingscode UB Leiden: 9673 C 24

Marrying the City, mothering the country : gender and visual conventions in Johannes Bochius's account of the Joyous Entry of the Archduke Albert and the Infanta Isabella into Antwerp / Margit Thøfner. - ill. In: The Oxford art journal, ISSN 0142-6540: vol. 22 (1999), pag. 3-27.

Mark A. Meadow, `Ritual and civic identity in Philip II's 1549 Antwerp "Blijde Incompst"', in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 37-68

The triumphant entry of Renaissance architecture into the Netherlands : the joyeuse entrée of Philip of Spain into Antwerp in 1549, Renaissance and Mannerist architecture in the Low Countries from 1530 to 1630 / W. Kuyper. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1994. - 2 dl. ; 32 cm. Dl. 2 zonder ondertitel. ISBN 90-6469-693-4 geb.

De contrareformatie te Antwerpen, (1585-1676) : kerkelijk leven in een grootstad / Marie Juliette Marinus. - Brussel : [Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België], 1995. - 337 p. : ill. ; 26 cm. - (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, ISSN 0770-0997 ; jrg. 57, nr. 155). Bew. van doctoraal proefschrift. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-6569-624-5

Antwerpen, dissident drukkerscentrum : de rol van de Antwerpse drukkers in de godsdienststrijd in Engeland (16de eeuw) / [red. D. Imhof ... et al. ; eindred. D. Imhof ; auteurs C. Coppens ... et al.]. - Antwerpen : Stad Antwerpen [etc.] ; [Gent] : Snoeck-Ducaju, 1994. - 187 p. : ill. ; 29 cm. - (Publikaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet ; nr. 31). Uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen 1 oktober-31 december 1994. - Met lit. opg., reg. ISBN 90-5349-145-7

Antwerpen, een geschenk van de Schelde : de Antwerpse haven door de eeuwen heen / door G. Asaert ... [et al.] ; eindred. F. De Nave. - [Antwerpen] : Gemeentekrediet, [1993]. - 99 p. : ill., krt., graf., tab. ; 31 cm. Uitg. naar aanleiding van de inhuldiging op 1 oktober 1993 van de nieuwe Scheldezaal in het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen. - Overdr. uit: Tijdschrift van het Gemeentekrediet ; nr. 185 (1993/3). - Met samenvattingen in het Frans, Duits en Engels. - Met lit. opg. ISBN 90-5066-122-X. Hierin o.a. bijdragen over de vroeg moderne geschiedenis door Jan Van Roey, Gustaaf Asaert en Leon Voet.
Plaatsingscode UB Leiden: Folio 17 D 4

De protestanten te Antwerpen (1585-1700) / M.J. Marinus. In: TRAJECTA = ISSN 0778-8304: vol. 2 (1993), afl. 4, pag. 327-343.

Antwerp, a metropolis in comparative perspective / by Peter Burke. - Antwerpen : Snoeck-Ducaju, 1993

Decavele, J., `Vroege reformatorische bedrijvigheid in de grote Nederlandse steden: Claes van Elst te Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Leiden (1524-1528)', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 70/71 (1990) 13-29

J. van Roey, `Antwerpen tijdens en na de Opstand', Bijdragen tot de Geschiedenis 73 (1990) 131-140

Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk : maatschappelijke betekenis van de kerk in contrareformatorisch Antwerpen / door Alfons K. L. Thijs. - [Turnhout] : Brepols, cop. 1990. - 252 p., [8] p. pl. : ill. ; 20 cm. Ondertitel op de omslag: Antwerpen en de contrareformatie. - Met lit. opg. ISBN 90-72100-28-X

De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving / R.H. Bremmer. - Apeldoorn : Willem de Zwijgerstichting
In: Reformatorische stemmen: heden en verleden; D.H. Borgers ... [et al.]: (1989), p. 51-78.

F.M.A. Robben, `Brandstichters en boekenkopers. Spaanse militairen als klanten van Plantijn en Raphelengius na de "Furie" van Antwerpen in november 1576', in: P.J.A.N. Rietbergen e.a., ed., Tussen twee culturen; de Nederlanden en de Iberische wereld, 1550-1800  (1988) 135-149

Lode Roose, Rijmwerk rond het beleg en de val van Antwerpen (1585)   (Gent: Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine", [1988] Overdruk uit: Jaarboek 1985-1986, XXXV-XXXXVI (tweede reeks nr. 27-28)).

Rob van Roosbroeck, Antwerpen de vermaarde koopmansstad = Antverpia mercatorum emporium : geschiedenis van de Opstand in de Nederlanden(Antwerpen, 1988)

Andrew Pettegree, `The exile churches and the churches "Under the Cross" : Antwerp and Emden during the Dutch Revolt',  The Journal of Ecclesiastical History 38 (1987) 187-210

Brabants calvinisme in opmars: de weg naar de calvinistische republieken te Antwerpen, Brussel en Mechelen, 1577-1580 / G. Marnef. - In: Bijdragen tot de geschiedenis, ISSN 0006-2286: vol. 70 (1987), pag. 7-21.

G.D. Ramsay, The queen's merchants and the revolt of the Netherlands (Manchester, 1986)

F. De Nave, De eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1566-1585) : een tijdsbeeld getekend door Thomas Roman(Antwerpen, [1985]) Tentoonstelling Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen 5 oktober - 29 december 1985.

Hugo de Schepper, `De capitulatie van Antwerpen, 1585, en de gevolgen van opstand en scheuring in de Nederlanden, 1577-1648 : proeve van synthese', in: Antwerpen en de scheiding der Nederlanden, 1585-1985(Antwerpen, [1985])

Jan van Roey, De val van Antwerpen : 17 augustus 1585, voor en na(Antwerpen, 1985)

J. van der Nieuwenhuizen, Het beleg en de overgave van Antwerpen in 1585 : tentoonstelling Stadhuis, [Antwerpen], 17 aug. - 29 sept. 1985 : beschrijving van de tentoongestelde stukken(Antwerpen, 1985)

Tussen reus en geus : het land van Beveren en het beleg van Antwerpen : 1584-1585 / Herman Cools. - Extra uitgave. - Beveren : Heemkundige kring 'het land van Beveren', 1985. - 71 pagina's : illustraties ; 25 cm + Catalogus van de Tentoonstelling tussen reus en Geus : het beleg van Antwerpen in 1585, 31 aug. - 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 sept. 1985, Kasteel 'Cortewalle', Beveren (32 pagina's)
Bevat literatuuropgave.
 

Atentado en Amberes : la conspiración de vitorianos y bilbaínos contra el estatuder Guillermo de Orange / Julio-César Santoyo : 1582. - [Alava] : Diputación Foral de Alava, [1982?]. - 126 p. : ill. ; 22 cm. Bibliography: p. 121-126. ISBN 84-500-8100-9

Antwerp and the government of Philip II : 1555-1567 / by Guy Edward Wells. - [S.l. : s.n.], 1982 (Ann Arbor, Mich. : University Microfilms International). - XIII, 597 p. ; 20 cm. Proefschrift Ithaka, NY, Cornell University. - Bibliografie: p. 555-597.
Plaatsingscode UB Leiden: 1043 F 39

L.  Braeken, `Het bisdom Antwerpen: oprichting en bestuur (1559-1676)', in: A.C.M. Kappelhof e.a., Organisatie en indeling van de Kempen (Hapert, 1981) 109-112

Antwerpen in de XVIde eeuw / Genootschap voor Antwerpse geschiedenis ; [ten geleide door Walter Couvreur]. - Antwerpen : Mercurius, 1975. - 590 p. : tabn., graf. ; 30 cm. Met lit. opg. en reg.
Plaatsingscode UB Leiden: 3276 A 19 en 1062 B 22

Het godsdienstig leven in de landdekenij Antwerpen, (1610-1650) / [door] Kristin De Raeymaecker. - Leuven : Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1977. - XIX, 228 p. : ill., krt., tab. ; 24 cm. - (Publikatie / Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis ; nr. 52) 

Die Portugiesen in Antwerpen (1567-1648) : zur Geschichte einer Minderheit / von Hans Pohl. - Wiesbaden : Steiner, 1977. - X, 439 p. : krt. ; 24 cm. -  (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, ISSN 0341-0846 ; Nr. 63). Bew. van Habilitationsschrift Köln. - Met lit. opg. en index. ISBN 3-515-02380-1

De Beeldenstorm / J. Scheerder. - Bussum : De Haan ; Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1974, pp. 37-42

Lettres marchandes d'Anvers / V. Vasquez de Prada. - Paris : S.E.V.P.E.N., 1960. - 4 dl. : ill., krt. ; 26 cm. - (Affaires et gens d'affaires ; 18). Op titelp. dl. 1 abus. reeksnr. 15. - Met lit. opg. I: Introduction. II: 1563-1579. III: 1580-1584. IV: 1585-1589.

Etienne Rooms, De materiële toestand van het garnizoen te Antwerpen (1566-1577), in: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis 20 (1974), nr. 8, pp. 639-640

De Engelse natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582) / O. de Smedt. - Antwerpen : De Sikkel, 1950-1954. - 2 dl. : ill. ; 26 cm. Uitg. met de steun van de universitaire stichting van België en onder de auspiciën van het provinciebestuur van Antwerpen. - Een gedeelte van de oplage met ingeplakt impressum: 's-Gravenhage : Martinus Nijhof.

Fl. Prims, De Antwerpsche beeldenstorm en de geestelijkheid (Z.pl., 1946)

Strijd om Antwerpen : historische novelle / Erik de Zweth. - Bussum : Kroonder, 1943. - 84 p. ; 19 cm

Afrika in de XVIde eeuw en de handel van Antwerpen : met een reproductie van de wandkaart van Blaeu-Verbist van 1644 in 9 folio-bladen / door Jean Denucé. - Antwerpen [etc.] : De Sikkel [etc.], 1937. - 122 p., 9 bl. pl. : ill. ; 33 cm. - (Dokumenten voor de geschiedenis van den handel ; 2). Bibliografische voetnoten.

L'Afrique au XVIe siècle et le commerce anversois / par J. Denucé. - Anvers, 1937. - ill. - (Collection de documents pour l'histoire du commerce ; 2) Bevat een reproductie van de wandkaart Blaeu-Verbist, 1644.

Rob. van Roosbroeck, Het wonderjaar te Antwerpen (1566-1567) : inleiding tot de studie der godsdienstonlusten van den beeldenstorm af (1566) tot aan de inneming der stad door Alexander Farnees (1585)  (Antwerpen, 1930)

Antwerpen in brand : tafereelen uit den jare 1576 / door August Snieders. - Nijmegen : Malmberg, 1913. - 208 p. ; 21 cm. -  (Malmberg's roman-bibliotheek ; 1e serie: nr.11)

E. Everett-Green, Ingesloten : een verhaal uit het beleg van Antwerpen in 1554-1585 (Amsterdam, 19XX) Vertaling uit het Engels.

Twee verhandelingen over de Inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw. - Gent [etc.] : Vuylsteke [etc.], 1897. - XVI, 127 p. ; 26 cm. - (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis ; 6). Bevat: De uitvoering der geloofsplakkaten en het stedelijk verzet tegen de Inquisitie te Antwerpen / door Jan-Joris Mulder. De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16de eeuw / door Julius Frederichs.

E. van Driessche, Willem van Oranje : Antwerpen in 1583 : geschiedkundig drama in 5 bedrijven(Antwerpen, 1867)

Het beleg van Antwerpen : een historisch-romantisch tafereel uit den tachtigjarigen oorlog der Nederlanden met Spanje [door A. von Tromlitz] : benevens twee andere belangrijke verhalen [door C.B. von Miltitz, F.L. von Buhrlen,  / naar het Hoogduitsch [door 't H.] (Nijmegen, 1825)
Vert. van: Die Belagerung von Antwerpen. - Saakes 8 (1826)

F.H. Mertens en K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden. 8 delen (Antwerpen, 1845-1853) 

Oude drukken

De aanslag op Antwerpen ... : treurspel / Willem Haverkorn de Jonge. - Te Amsteldam : by J. Helders, [1780]. - .. p. ; in-8 Met titelvignet. Betreft de aanslag van Anjou uit 1583.
Plaatsingscode UB Leiden: 1092 F 3 en 1087 E 21: 1 (wordt gedigitaliseerd)

Antwerpsch Chronykje, in het welk zeer veele ... geschiedenissen, sedert den jare 1500. tot het jaar 1574. ... omstandig zyn beschreeven. / Door F.G.V. En thans, naar deszelfs ... handschrift, voor de eerstemaal in 't licht gebracht. - Te Leyden, : by Pieter vander Eyk, 1743. - [12], 260 p. ; in-4. - * 4 2* 2 A-2I 4 2K 2
Uitgegeven door Frans van Mieris. - Als oplossing voor F.G.V. worden genoemd: Frans Gerard van Loon (de Kempenaar); F.G. Verhoeven (Cat. P. Cuypers v. Velthoven no 232); Fr. G Ullens (De Potter VI, bibl) en Frater G. Verstock (Doorninck).
Plaatsingscode UB Leiden:
392 B 11, 1123 A 5, N.H.K. 925

Historia episcopatûs Antverpiensis, : continens episcoporum seriem, et capitulorum, abbatiarum, et monasteriorum fundationes, nec non diplomata varia ad rem hujus diœcesis spectantia, exhibita pro schemate historiae ecclesiasticæ omnium episcopatuum Belgii. - Bruxellis, : apud Franciscum Foppens, 1717. - [8], 210, [6] p. : ill. ; in-4 + geografische kaart: Dioecesis episcopatus Antverpiensis
Auteur: Jean Francois Foppens.
Plaatsingscode UB Leiden: 509 F 6

Geboden ende uytgeroepen by mijne heeren, den schouteth, borgher-meesteren, schepenen, ende raedt der stadt van Antwerpen. Op den negenden junij, 1648. Men ghebiedt van 's heeren ende stadts weghen, dat een yeghelijcken, wie hy zy, komende in de kercke, ghehouden sal zijn hem aldaer te draghen met alle eerbiedinghe ende stilte, ende het hooghwaerdigh H. Sacrament, soo onder de misse als andersins, te doen behoorlijcke reverentie .... - Z.pl., z.n., 1648. - 1 p. ; plano. Petit 2545.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 5290

Een Ghedenck-boeck, het welck, ons leert aen al het quat en den grooten moetwil van de Spaingnaerden en haren aenhanck ons aenghedaen te ghedencken, ende de groote liefde ende trou vanden princen uyt den huyse van Nassau, aen ons betoont, eeuwelick te onthouden. : Speel-wijs in dicht ghestelt / door Jacob Duym. - Ghedr. tot Leyden : by Henr. Lodowijcxszoon van Haestens, 1606. - 6 stkn., 1 bd. : titelafb., portr. ; in-4. - *-3* 4 A-G 4 , 2 A-H 4 , a-i 4 , 3 A-G 4 , 4 A-G 4, 5 A-g 4 5 [H]1
Bevat, met afz. titelbl. en sign.: Een Nassavshce [sic] Perseus, verlosser van Andromeda, ofte De Nederlantsche Maeght. - Het moordadich stuck van Balth. Gerards. - Benoude belegheringe der stad Leyden. - Belegheringhe der stadt Antwerpen. - De cloeck-moedighe ende stoute daet, van het innemen des casteels van Breda. - Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh dan eenen gheveynsden peys.
Plaatsingscode UB Leiden: 707 C 4 (zonder voorwerk); 1089 B 41; THYSIA 2526

Articvlen, Ende conditien vanden tractate, aengegaen ende ghesloten tusschen ... den prince van Parma, ... ter eenre, ende de stadt van Antvverpen ter ander syden: Den XVII Augusti, m.d.LXXXV / [uit het Fransch]. - T'Hantvverpen (In de Cammerstrate inden Schild van Artoys,) : by my Daniel Vervliet [etc.], 1585. - 16 p. ; in-4º. Vert. van: Articles et conditions dv traité faict et conclu entre l'Altesse du Prince de Parme, ... d'vne part; et la ville d'Anuers, d'autre part; le xvij. iour d'Aoust l'an M.D.LXXXV. - Met het wapen van Antwerpen op de titel. - Knuttel 740; v/d Wulp 636.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 626

Sendt-brief, des prince van Parme aen borgmeesteren, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen .... - Delf, A. Hendricxz, 1584, 1584. - 12 p. ; in-4. - A4 B2. Some copies with printing error in imprint (Dflf). - TB 5720. - Knuttel 713.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1584: 1

Een VVaerachtich verhael ofte wonderlijcke gheschiedenisse vanden aenval der Fransche Soldaten aende Cibdorp poorte in Antwerpen den xvij.ten van Januarius, M.D.Lxxxiij. : Item oock tverhael van datter ghescheit (sic) is den voorseyden dach in Vlanderen ende andere plaetsen. - [S.l.] : [s.n.], 1583. - 8 p. ; in-4. Knuttel 640. - Petit 345.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 524

Lettres des estats d'Artois, et des deputés de Haynaut & Douay, aux deputés des Estats generaux des païs bas, assemblés en la ville d'Anuers: Avec la responce svr icelles donnee par lesdits deputés des Estats generaux sont purgés des crimes qu'on leur impose touchant l'infraction de la Pacification de Gand. - A Anvers, : de l'imprimerie de Christofle Plantin ..., 1579. - [28] p. ; in-8. - A-C 4 D 2. Met het kon. wapen op titelpag. - Knuttel 428. Van der Wulp 408.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 381

De religions-vrede: Gheaccordeert ende gepubliceert binnen Antwerpen den xijen Junij, M. D. lxxix. - T'Antwerpen, : by Christoffel Plantijn, 1579. - [12] p. ; in-8
Met het wapen van Antwerpen op de titelpag. - (Met het wapen van Antwerpen op den titel.). - Deze druk verschilt van den voorgaanden; dáår eindigt de eerste regel van blz. 9 met: ghenomen worden int ont-, hier met: ghenomen worden int. De tweede regel van blz. 9 eindigt dáår met: oft armen, hier met: oft ar-. - Knuttel 455. Tiele 195.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 399

Religions-vrede, ov accord de religion, consenti et publié en Anuers le xijme de Iuin M. D. LXXIX. - A Anvers, : de l'imprimerie de Christofle Plantin, 1579. - [8] p. ; in-8. - A 4. Fransche uitgave van de voorgaanden. - Met het wapen van Antwerpen op de titelpag. - Keerzijde titelpag. bedrukt. - Knuttel 457.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 398

Recveils d'Aretophile, contenans Par quels moyens les gens de guerre Espaignols ammenez es Pays bas par le Duc dÁlue, séstans mutinez en iceux diuerses fois, entrerent en Anuers le xxvj. dáuril xvclxxiij, où ils commirent innumerables desordres .... - A Lyon : Par Nicolas Guerin, 1578. - 128 p. ; 20 cm.
Knuttel 243: Schrijver van dit zeldzame boek, waarvan Motley getuigt dat het de beste autoriteit is voor een gedetailleerd verhaal van de Spaanse Furie, is Frédéric Perrenot, sieur de Champagney, broeder van kardinaal Granvelle.Zie: Mémoires de Frédéric Perrenot sieur de Champagney 1573-1590 / avec notice et annotations par A.L.P. de Robaulx de Soumoy. - Bruxelles : Heussner, 1860. - cxix, 426 p. ; 23 cm. - (Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique ; 6). Uitg. van: La Société de l'Histoire de Belgique. - Aan de kop van de titelp.: XVIe siècle.

Ordonnancie ende ghebot provisionael, gedaen van weghen der Con. Mat. op de pacificatie, appaisement ende stillinghe der onrusten, ghebeurt binnen der stede van Andtwerpen, om t'feit der religien, ende des daer aen cleeft: Openbaerlijck ghepubliceert inde voorsz stadt den XXVIII dach Mey, anno 1567. - Tantwerpen, op de camerpoortbrugghe, inden gulden Enghel : by Willem Silvius, 1567. - [32] p. ; in-4. - A-D 4. Met wapen van Philips II op de titelpagina en diens portret op de versozijde, in houtsnede. - Tiele 73.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1567: 8

Ordonnance et édict provisional, faict par sa majesté sur la pacification des troubles de la ville d'Anvers, au faict de la religion & ce qui en despend / publié en ladicte ville, le xxviii. jour de May, l'an M.D. LXVII. - En Anvers : chez Guillaume Silvius impr. du roy, 1567. - [12] folia 4 o. ; 19 cm. Niet in Tiele, en v.d. Wulp. Petit 134 - Met wapen op de titel; op de keerzijde portret van Philips II. - BT 2505.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1567: 1

Requeste aen de eerweerdighe, wijse, ende seer voorsienighe heeren, borghemeesteren ende raet der vermaerder coopstadt Antwerpen, gepresenteert byde gemeyne borgerschap der selver stadt. - [S.l.] : [s.n.], s.a. [1566]. - in-8. - A 4. Petit 126. [tegen de Inquisitie]
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1566: 7

Over de blijde intrede van prins Filips (1549)

De seer wonderlijcke, schoone, triumphelijcke incompst, van den hooghmogenden Prince Philips, Prince van Spaignen, Caroli des vijfden, Keysers Sone, inde stadt van Antwerpen, anno M.CCCCC.XLIX / duer Cornelium Grapheum ... warachtelijck e¯n leuentlijck int Latijn bescreuen. - Geprint Tantwerpen : voer Peeter Coecke van Aelst, gesworen Printere, by Gillis van Diest, 1550. - 1 deel (ongepagineerd). : ill. ; fol
Voortitel: De triumphe v¯a Antwerpen.
Plaatsingscode UB Leiden: 1370 C 14; 1498 B 20

La tresadmirable entree du Prince Philipes, prince d'Espaignes ... : ensemble la vraye description des spectacls, theatres, archz triumphaulx ... en la ville d'Anvers Anno 1549 / Cornelius Grapheus ; premierement composee et descr. en langue Latine et depuis trad. en Franchois. - [Anvers : pour Pierre Coeck d'Alost, par Gilles van Diest, 1550]. - .. p. : ill. ; fol
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 916 : 3 (la feuille L iij manque)

Spectaculorum in susceptione Philipppi Hisp. prin. divi Caroli V Caes. f. an. MDXLIX Antverpiae aeditorum mirificus apparatus / per Cornelium Scrib. Grapheum. - [Anvwerpiae : pro Petro Alostenio typis Aegidii Disthemii], 1550. - 59 fol. : ill. ; 28 cm
Bevat ook: Portaict [sic!] de la tombe posée en Anvers le 6 déc. 1598 au grand coeur de l'Eglise cathéd. de Notre Dame à la célébrat. des exeques ... Philippe le 2..
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 916 : 4; 1368 D 6; 1498 B 19; microfilm (neg.) 81 : 32