Menen / Menin

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 208.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 15, 318-319.​Literatuur

900 jaar Menen / Ph. Despriet, M. Pyncket, R. Pille. - 2e dr. - Kortrijk : Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1987. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Archeologische en historische monografiee͏̈n van Zuid-West-Vlaanderen ; 16) Bibliografie: p. 90-93.


Histoire de Ménin d'après les documents authentiques : Ouvrage orné de huit plans et vues gravés / par Rembry-Barth. - Bruges : Gailliard, 1881. - 4 dl. : uitvouwb. krt., uitvouwb. pl. ; 26 cm