Schoonhoven

 

Schoonhoven had zich in 1572 aan de kant van de prins geschaard. Nadat de Spanjaarden het beleg van Leiden hadden moeten opgeven, sloegen zij in 1575 het beleg voor Schoonhoven. Ondanks de dappere verdediging onder leiding van kolonel De la Garde moest Schoonhoven zich op 24 augustus 1575 overgeven. Anderhalf  jaar later, op 20 februari 1577, op de voorwaarden zoals bedongen in de Satisfactie van Schoonhoven, kwam de stad definitief aan de zijde van Oranje en de Staten.

Anton van der Lem

Kaart

Schoonhoven. - Schaal [ca. 1:4.200] ; . - [S.l.], [1613]. - 1 krt. : kopergrav. ; 23 x 16 cm. Ook (met nummer) in: Guicciardini, Description de touts les Pays-Bas, vanaf 1613. - Rechtsonder: 51.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 226 N 41 en COLLBN Port 19 N 14

Literatuur

Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel ... : alles te zamen gestelt uyt oude handschriften, memorien, brieven, brieven en egte stukken / eertyds by een verzamelt, door wylen den wel eerw. en geleerden heere Henricus van Berkum ; nader overzien en merkelyk vermeerdert, door den wel. ed. gestrengen heere J.A.B. ... - Te Gouda : Gedrukt by Gysbert en Willem de Vry, 1762. - XXVI, 616 p, 9 p. : ill., 3 krt. [uitsl.]. ; in-4. J.A.B. is: J.A. Block. - Met ill., 3 krt. [uitsl.]. - Met index. - Nijhoff / Van Hattum 20.
Plaatsingscode UB Leiden: 400 B 2

Pvblicatie van de E. vroedtschap der stede Schoonhoven, van weghen de ware ghereformeerde religie. Ghedaen den 8. september. anno 1618. - Tot Amsterdam, : by Marten Iansz. Brandt ..., 1618. - 1 p. ; plano. - [A]1. Van der Wulp 1589.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 2403 of PAMFLT 1618: 7