Nuijens, Wilhelmus Johannes Franciscus

Nederlands rooms-katholiek arts geschiedschrijver

Avenhorn, 18 augustus 1823 - Westwoud, 10 februari 1895

 

Literatuur

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) 1388-1389 (G.C.W. Görres)

R.G. de Neve, 'Beoefenaren van de geneeskunst. De medische familie Nuijens', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 60 (2006) 211-241

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn : W. J. F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving / Albertus Theodorus van der Zeijden. - Hilversum : Verloren, 2002. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels.

Stijl en distantie : een computeranalyse van zes teksten van negentiende-eeuwse geschiedschrijvers / Onno Boonstra. In: Het Verleden Tijd Schrift, ISSN 0923-4853: vol. 14 (1996), afl. 2, pag. 31-35.

Thijm en Nuyens : over een esthetisch en moreel beproefde vriendschap / A.E.M. Janssen In: J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889 : erflater van de negentiende eeuw : een bundel opstellen: (cop. 1992), p. 233-263.

Dr. W. J. F. Nuyens en de emancipatie der Nederlandsche katholieken / door H. Schaapveld. - Leiden : Futura, 1916. - 31 p. ; 19 cm. - (Volksbibliotheek ; 49)

Dr. W. J. F. Nuyens : beschouwd in het licht van zijn tijd / door G.C.W. Görris. - Nijmegen : Malmberg, 1908. - [XVI], 282 p. : ill. ; 26 cm. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuyens-fonds. - Met bibliogr. van W.J.F. Nuyens en reg. - Ook beschikbaar in microvorm.

Levensschets van Willem-Jan-Frans Nuyens, buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde / door H. Sermon. - Gent : A. Siffer, 1897. - 29 p. ; 22 cm.

Brief aan Dr. W. J. F. Nuyens / [door] H.J.E. van Hoorn. - Culemborg : Blom & Olivierse, 1877. - 9 p. ; 23 cm. Stemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukken ; 9 [3e stuk].

Den Heeren J. A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden / door Geen letterkundige. - Amsterdam : L.F.J. Hassels, 1872. - 8 p. ; 23 cm. Ook beschikbaar in microvorm.