Winsemius, Piërius [Pier]

Leeuwarden, 1586 - 2 november 1644

Friese geschiedschrijver

Biografie

[in bewerking]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XX (Haarlem, 1877) 308 - 310

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X (Leiden, 1937) 1224 - 1225

E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)