Economische kaart van de Nederlanden rond 1560

Omstreeks 1560 waren de Nederlanden een van de bloeiendste landen van Europa.

 

Kaart met toestemming van uitgeverij Walburgpers ontleend aan: M.E.H.N. Mout, S. Groenveld e.a., De kogel door de kerk (Zutphen, 1979)