1578

De geestelijkheid Maastricht uitgezet


Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen, II, 1864, 225.
Oorspronkelijke bron: Hollandtschen Spectator, XII.


Heruit, Papou! Een spel op je mouw,
Een bril op je neus, Maestricht is Geus.