1582

De aanslag van Jaureguy op Oranje mislukt


Uit: J. van Vloten, Nederlandsche geschiedzangen, II, 1864, 273.
Oorspronkelijke bron: N. de Weert: Chronijk van Antwerpen.


O prinselycke Heere vroet
Van Oraniën, dat fijn edel bloet,
God, die 't alles voorsiet en doet,
Heeft u in Meert, achttien, behoet,
En ons allen door zijn genade goet.