Cornelis Adriaensz Brouwer

Dordrecht circa 1521 - Brugge 14 juli 1581

 

Biografie

Brouwer, meest bekend als Broeder Cornelis, was een minderbroeder-franciscaan te Dordrecht en daarna Brugge. Hij vestigde zijn naam met populaire preken in de lijn van de orthodoxe katholieke leer en het Concilie van Trente en tegen elke vorm van hervorming. Verder was Brouwer een veel gezochte biechtvader. Zijn boetepraktijken en het door hem gestichte geheime genootschap van vrome, maagdelijk levende vrouwen leidden tot scherpe kritiek. Tegenstanders schreven twee vaak herdrukte anonieme satirische werken. Deze bezorgden hem in protestantse kringen een blijvende reputatie als verdorven monnik. Het eerste boek met de titel Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minrebroeder binnen die Stadt van Brugghe verscheen in 1569. Het tweede werk, getiteld Het tweede boeck, vande sermoenen des wel vermaerden Predicants B. Cornelis Adriaenssen van Dordrecht etc., volgde in 1578. De laatste heruitgave dateert van 1714.

Erik Swart

 

Literatuur

Willem Frijhoff, 'Cornelis Adriaensz Brouwer', http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/cornelis-adriaensz-brouwer/

F.J. Kruitwagen, 'Cornelis, Broer', in: NNBW IV (Leiden 1918) 452-458

A.J. van der Aa, 'Adriaansz, Cornelis', in: BWN I (Haarlem 1852) 89-91

K.J. Bostoen, 'Broer Cornelis en zijn historie: een politieke satire', Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 1 (1984) 254-261